Nieuws

Brief van de 6 burgemeesters aan de minister IenW: “Het vertrouwen is geschaad”

  • 23 mei 2019
  • Author: Robin
  • Aantal maal bekeken: 904
  • 0 Comments

De gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek en Zwolle zijn ontevreden over de voorgestelde alternatieve routes voor vliegtuigen vanaf Lelystad Airport. Zij hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hierover per brief geïnformeerd.
“Onverwachts heeft de minister het Startbesluit voor de luchtruimherziening genomen, dat ook grote gevolgen heeft voor alternatieve routes boven onze gemeenten. Daarmee is het vertrouwen geschaad.” Aldus onze waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff.

De vier Noord-Veluwse gemeenten, Zwolle en Kampen zijn onaangenaam verrast door dit onverwacht genomen Startbesluit. De vliegtuigen kunnen hierdoor vanaf Wezep doorstijgen naar het hogere luchtruim. Dit leidt tot extra geluidsoverlast in dit gebied. Eerder hebben de gemeenten een snelle opening van Lelystad Airport al afgewezen: “Eerst het luchtruim herzien en daarna pas Lelystad Airport openen.” Omdat er een kans is dat - ondanks de bezwaren – het nieuwe vliegveld volgend jaar al opent waren de gemeenten in gesprek gegaan met het ministerie. Samen is er gezocht naar een alternatieve route met zo min mogelijk gehinderden. Op 16 april presenteerde het ministerie enkele alternatieve routes. Daarbij kregen de gemeenten het verzoek of zij en de betrokken inwoners binnen enkele weken konden reageren. Slechts twee dagen later, op 18 april, vernamen de gemeenten uit de media het Startbesluit voor de luchtruimherziening. “De extra overlast is niet meegenomen bij de gepresenteerde routeopties. Daarmee is het geven van een reactie op deze routeopties weinig zinvol,” aldus burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff namens de zes gemeenten.

De gemeenten vragen nu aan de minister om op korte termijn duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het Startbesluit bij de verschillende routeopties boven de Noord-Veluwe. Verder willen de gemeenten dat de minister bij het nemen van beslissingen over de routes de belangen van de inwoners in dit gebied en het voorkomen van negatieve gevolgen voor hen zwaar laat wegen.

In deze gezamenlijke brief aan de minister laten de burgemeesters ook weten dat zij “ervaren dat wij hierin gesteund worden door verschillende bewonersgroepen”. Dat klopt. En wij zijn blij dat de burgemeesters zich niet van de wijs hebben laten brengen door de bizarre communicatiestrategie van het ministerie en hun ongenoegen vooral ook in gezamenlijkheid wereldkundig maken. Belangrijk vinden wij bovendien dat de gemeentebestuurders benadrukken dat het met de procedures van IenW niet goed zit. ‘Uit de afhankelijkheid van verschillende besluiten van elkaar blijkt het belang van een integrale afweging van argumenten. Dit bevestigt de regio in haar oproep om eerst de Luchtvaartnota en de herindeling van het luchtruim te realiseren, voordat er een definitief Luchthavenbesluit Lelystad Airport wordt genomen en Lelystad Airport kan openen.’  

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media