Nieuws

SATL helpt vijfduizend mensen met indienen van zienswijze

  • 23 februari 2019
  • Author: Marcel
  • Aantal maal bekeken: 5405
  • 0 Comments
SATL helpt vijfduizend mensen met indienen van zienswijze

De afgelopen weken hebben bijna tienduizend mensen een zienswijze ingediend met betrekking tot het luchthavenbesluit Lelystad Airport. Vijfduizend van die zienswijzen zijn met behulp van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) via hun websites ingediend.

Een zienswijze indienen, het is meestal een formaliteit van een ministerie, waar soms maar enkele reacties op komen. In dit geval, vond SATL, moest dat anders. De zienswijze was een uitgelezen kans om nog eens uitgebreid aan te tonen waarom Lelystad Airport een bijzonder slecht en zelfs onwettig plan is(1). 

Massaal gereageerd

Verder was het ook een uitgelezen kans om iedereen massaal bij dit dossier te betrekken. Iedereen die slachtoffer dreigt te gaan worden van Lelystad Airport kon de zienswijzeprocedure gebruiken om zijn of haar mening te geven over dit bijzonder slechte plan. En daar is massaal op gereageerd! 

Een zienswijze indienen wordt door het ministerie niet heel makkelijk gemaakt. Een zienswijze maken, veel gegevens in een formulier, een document uploaden, dat moet, zo dacht SATL, veel simpeler kunnen. Dus schreef SATL een zienswijze die door iedereen kon worden ingediend en zette een eenvoudig formulier online waarmee dit kon worden gedaan. “Vul het formulier in, wij doen de rest”, zo riepen de 18 actiegroepen binnen SATL hun achterban op om te reageren. En dat is massaal gedaan, vijfduizend mensen hebben ons gevraagd om de zienswijze voor hen in te dienen.

Geen regionaal probleem

Lelystad Airport is geen lokaal probleem van een aantal woonplaatsen, maar gaat ernstige overlast bezorgen in zes provincies. Dat is aan de reacties ook duidelijk te zien, de vijfduizend reacties zijn verdeeld over 380 verschillende woonplaatsen.

HoogoverWezep heeft voor haar achterban in Wezep / Hattemerbroek, de door Lelystad Airport zwaarst getroffen woonplaatsen, een aangepaste zienswijze opgesteld(2). Ruim vijfduizend flyers zijn huis aan huis verspreid en er zijn flyers uitgedeeld in het winkelcentrum. Dat heeft zijn effect gehad op het aantal ingediende zienswijzen uit deze woonplaatsen. 

Verloop van de actie

De actie om door SATL een zienswijze in te dienen heeft ruim een maand geduurd. De flyers hebben begin februari voor een groot aantal reacties gezorgd via de site van HoogoverWezep. 

Afgelopen maandag schoffeerde de minister alle indieners van een zienswijze, door alvast te stellen dat naar haar mening Lelystad Airport gewoon door zou gaan. Wat ons betreft een politieke doodzonde, om tijdens een zienswijzeprocedure vooruit te lopen op het feit dat de uitslag daarvan sowieso genegeerd zou gaan worden. Maar haar uitspraken, in combinatie met de publiciteit over onze actie, had zijn effect: afgelopen week werd het juist op de site van SATL (satl-lelystad.nl) bijzonder druk en zijn er daar veel zienswijzen ingediend.

Samen Sterk

De actie heeft maar weer eens aangetoond hoeveel mensen er actief zijn in de strijd tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Op de internetconsultatie in 2017 zijn duizenden reacties binnengekomen, het ministerie heeft deze duizenden reacties vrijwel compleet genegeerd. Ondanks dat feit hebben ook nu weer duizenden mensen de moeite genomen om een zienswijze in te dienen om zo te laten zien dat dit plan wat hun betreft nu van tafel moet. De samenwerkende actiegroepen blijven zich daar sterk voor maken.

  1. Zienszwijze SATL “Lelystad Airport voor gezien”

  2. Zienswijze inwoners Wezep / Hattemerbroek.

 

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media