Natura 2000, fiets- en wandelbrochure

Onze fiets- en wandelbrochure, met mooie beschrijvingen van onze fantastiche omgeving, heeft veel aandacht gekregen. Klik op onderstaande link voor het artikel en de brochure.
 

Het laatste nieuws:

Schiphol regeert

Het doet er niet toe wat de Kamer wil

 • 7 december 2020
 • Author: Marjolein .
 • Aantal maal bekeken: 283894
 • 0 Comments
Schiphol regeert

Op een mooie, bijna zomerse novemberdag wandelen we op de veel te grazige Wezepsche heide. Het is er druk, vooral met gezinnen met kleine kindertjes. We moeten er allemaal hoognodig even uit. De tweede lock down is al een paar weken van kracht en het is nog nooit zo druk geweest op de heide. Waar zouden die mensen anders zijn? Ik stel me voor dat voor een deel van de mensen geldt dat de vliegvakantie uiteindelijk toch is geannuleerd en dat men zich afvraagt of met de kerst er een skivakantie in zit.

Hoe leg je iets uit wat niet uit te leggen valt?
Een groep ganzen trekt laagvliegend in V-formatie naar het zuiden. Hun biologische klok laat hen niet in de steek: de winter komt eraan. Ik ben aan het overpeinzen dat er eigenlijk nog een stuk moet verschijnen over het feit dat er bij de provincie Flevoland een omgevingsvergunning is aangevraagd voor Lelystad Airport... Dat er weer een hoofdstuk wordt toegevoegd aan het stikstofdossier. Hier wordt al zoveel over geschreven en getwitterd, dat ik er eigenlijk niet zo veel aan toe te voegen heb. Het lukt me niet om daar ook een stuk over te produceren. Hoe leg je iets uit, wat niet uit te leggen valt? Hoe kan een vergunning toegekend worden op basis van berekeningen waarvan aangetoond is dat ze niet kloppen. Dat er modellen gebruikt worden, die aan vervanging toe zijn. En dan moeten we weer uitzoeken of we en hoe we bezwaar kunnen maken. Zijn we wel belanghebbenden, of is de gemeente dat? Kan je bezwaar maken vanuit een andere provincie? Letten ze wel op bij de provincie Gelderland? Komen die wel voldoende op voor de belangen van de regio? Hoe leggen ze dat uit aan de boeren en de bouwers? We rijden 100 km op de A28, A1 en A50 en dan komen de vliegtuigen laag over om toe te voegen wat we proberen te beperken…

Wat al deze ministers en staatssecretarissen schrijven, zeggen en verzwijgen
En toen kwam een SATL-genoot op de lijn, opgetogen: hij had zijn ei gelegd! En dat zo laat in het seizoen, dacht ik nog grijnzend. Samen met een paar anderen heeft hij de moeite genomen en om op zeer inzichtelijke wijze het hele traject van besluitvorming, de complete geschiedenis van Schiphol, de ministeries, de Alderstafels, de Kamerdebatten, de moties op een rij te zetten…In het persbericht van SATL staat dat het gaat over de afgelopen 13 jaar, maar eigenlijk ontvouwt zich het perspectief van 1993 tot op heden…. Wanneer Schiphol het vliegveldje bij Lelystad opkoopt en gestaag aan de slag blijft gaan met uitbreiden van haar activiteiten. Het is geduldig en zorgvuldig beschreven. Ministers en staatssecretarissen komen en gaan, kabinetten komen en gaan en Schiphol schrijft voor - soms letterlijk - wat al deze ministers en staatssecretarissen schrijven, zeggen en verzwijgen. En het wordt gaandeweg steeds duidelijker dat het eigenlijk niet uitmaakt wat de Kamer ervan vindt. In drie aangenomen moties, 2014, 2017 en 2018 is nadrukkelijk gesteld dat er geen sprake mag zijn voor autonome groei voor Lelystad Airport en bij alle drie de momenten had de betreffende minister of staatssecretaris kunnen melden: “Wat jullie willen kan helemaal niet volgens de Europese regelgeving!” Dan had vervolgens de conclusie gewoon kunnen zijn: “Lelystad Airport kan helemaal niet.” En doorrr... over tot de orde van de dag….

Surrealistisch
Op het eind van het boek, als we aankomen op vandaag de dag, wordt het helemaal surrealistisch, als Kamerleden en onderzoekers hardop zeggen dat we met een luchthavenbesluit zitten, waarvan het fundament volledig is weggevaagd door de Coronacrisis… Want waar ging het ook alweer over? Schiphol zou uit zijn voegen barsten en er zou een overloopluchthaven nodig zijn. Schei toch uit.

Echt de moeite van het lezen waard. Onder de vlag van SATL uitgebracht is het in hard copy te koop, maar uiteraard ook gewoon te downloaden in pdf. Als het complete boek te veel van het goede is, lees dan de samenvatting hieronder.

SATL- Boeklancering Schiphol regeert

PDF Schiphol regeert

Interview over Schiphol regeert bij Vechtdal fm

 

Voorkant Schiphol regeert  Achterkant Schiphol Regeert  

Samenvatting Schiphol regeert

In 1993 is vliegveld ‘Lelystad’ door de Schiphol groep overgenomen als ‘strategische reserve’ voor charters. Toen al begon de geschiedenis van de VVR, die uitgebreid beschreven is in een rapport van SATL, verschenen in december 2020. In deze analyse is bekeken hoe Schiphol en het ministerie van I&W (ambtenaren en bewindslieden) hiermee zijn omgegaan.

In 2008 is het Aldersakkoord gesloten. Kern van het akkoord is het selectiviteitsbeleid en daarvan is de verplaatsing van het vakantieverkeer de ruggengraat: Lelystad Airport (evenals Eindhoven) gaat het vakantieverkeer van Schiphol overnemen en Schiphol gaat de vrijgekomen capaciteit gebruiken voor mainport relevant transfer/hubverkeer. Dit is de exclusieve bestaansreden van Lelystad Airport. Voor zogeheten ‘autonome groei’, dat wil zeggen nieuwe maatschappijen die niet van Schiphol afkomstig zijn, zal op Lelystad geen plaats zijn.

De studie van SATL maakt echter duidelijk dat vanaf de start de belangrijkste partners van het Aldersakkoord (Schiphol en regering) Lelystad en Eindhoven hebben misbruikt om hun eigen doelen te realiseren. Achter de schermen was bij hen al vóór het Aldersakkoord bekend, dat verplaatsing van vakantievluchten naar Lelystad problematisch is en Lelystad zonder autonome groei niet mogelijk is. De cruciale informatie hierover is echter systematisch verzwegen of verdoezeld. De Kamer is voortdurend foutief of onvoldoende geïnformeerd en het is zeer aannemelijk et dat bewust is aangestuurd op een voldongen feit – een kant-en-klare luchthaven, waarvoor uiteindelijk de principes maar moeten wijken: als vrijwillig en onvrijwillig verplaatsen niet lukt moeten, gaan we toch maar autonome groei toestaan.

 1. Al in 2007 weten Schiphol en het ministerie dat vrijwillige verplaatsing van vakantieverkeer op forse weerstand stuit bij de vliegmaatschappijen. Vanaf 2007 is bij beide ook bekend dat een VVR, bedoeld om de selectiviteitsdoelen zeker te stellen, onhaalbaar is, omdat exclusieve reallocatie juridisch moeilijk inpasbaar is in Europese regelgeving. Hiervoor en voor andere nadelen is tussen 2007 en 2013 in diverse rapporten gewaarschuwd.
 2. Schiphol laat zich weinig gelegen liggen aan het Aldersakkoord. Het bedrijf stuurt vanaf 2007 aan op autonome groei en heeft zich m.b.t. zijn capaciteitsbeleid weinig tot niets gedaan aan de selectiviteit (niet op Schiphol noch op Eindhoven). Schiphol gebruikt het Aldersakkoord om haar eigen doel te realiseren: maximale groei.
 3. Achter de schermen schuift de top van ministerie, Schiphol en KLM in mei 2013 de VVR als onbruikbaar terzijde, zonder een alternatief te hebben. De Tweede Kamer wordt hierover niet geïnformeerd, maar in de waan gelaten dat de VVR wel een geschikt instrument is om de selectiviteit te borgen.
 4. In de loop van 2013 en 2014 maakt Schiphol het ministerie duidelijk dat autonome groei onafwendbaar is en het geeft dit in april 2014 een plaats in het businessplan voor Lelystad. De verantwoordelijke staatssecretaris laat dit gebeuren en geeft daarmee de regie over Lelystad Airport weg aan Schiphol.
 5. Het ministerie heeft zich tot 2017 niet in Brussel vergewist van haar speelruimte, in de Kamer al in 2011 geopperd. Men wist immers al dat de door de Kamer gewenste VVR onhaalbaar was.
 6. Het parlement is dus stelselmatig niet of niet adequaat geïnformeerd over de problemen met het vrijwillig ‘verleiden’ van de vliegmaatschappijen en de juridische kwetsbaarheid van de beoogde VVR. De vernietigende conclusies die achter de schermen over de VVR zijn getrokken, worden niet met de Kamers gedeeld. Schiphol heeft op de informatievoorziening veel invloed kunnen uitoefenen.
 7. Het Luchthavenbesluit van 2015 is gebaseerd op een laakbaar onjuiste voorstelling van zaken van de businesscase van Lelystad Airport en de borging van het selectiviteitsbeleid.
 8. De grote problemen om in de jaren 2017 – 2019 bij de betrokken marktpartijen en de Europese Commissie instemming voor een VVR te krijgen, zijn terug te voeren op het in de voorgaande jaren willens en wetens negeren van de waarschuwingen. Het was volgens SATL een ‘show voor de Bühne’.
 9. Voor Schiphol en de verantwoordelijke bewindslieden Joop Atsma, Wilma Mansveld en Cora van Nieuwenhuizen is Lelystad al lang niet meer het middel om het selectiviteitsbeleid gestalte te geven, maar een doel an sich geworden.
 10. Driemaal heeft de Tweede Kamer in de afgelopen jaren een motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen geen autonome groei op Lelystad Airport toe te staan:
 • In 2014 motie Jaco Geurts/Sander de Rouwe 
 • In 2017 motie Martijn Van Helvert/Barbara Visser/Rob Jetten/Eppo Bruins  
 • In 2018 motie Cem Laçin

Ondanks deze kraakheldere signalen vanuit de volksvertegenwoordiging ligt er nu een VVR 3.0 voor, die autonome groei wel mogelijk maakt en die de minister bij voorkeur niet met de Tweede Kamer wil bespreken. De verdediging van de minister is heel simpel: geachte Kamerleden, u wist toch dat autonome groei niet kan worden voorkomen? Niet dus!

Het overzicht maakt duidelijk dat het Lelystad Airport-beleid van meet af aan op drijfzand rust. De insiders wisten dit, maar verzwegen of verdoezelden het. Daarbij is de Kamer herhaaldelijk foutief geïnformeerd. Het is aannemelijk et dat is aangestuurd op een voldongen feit: een kant-en-klare luchthaven, waarvoor uiteindelijk – zogenaamd ‘onvoorzien en tegen heug en meug’ - de principes maar moeten wijken.

 

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x


Visie HoogoverWezep

HoogoverWezep heeft een document opgesteld waarin de specifieke problemen voor Wezep / Hattermerbroek worden benadrukt en waarin haar visie daarop is vastgelegd.

Het document is inmiddels aan verschillende lokale en landelijke politici aangeboden..

De noodklok in Wezep wordt geluid

Wezep heeft gereageerd

We hebben u via flyers, Twitter, Faceboek, interviews in de Stentor en deze website opgeroepen om de internetconsultatie in te vullen. In een week is er veel gebeurd, u hebt massaal gereageerd op de oproep en de oproep is door heel veel mensen opgepikt en doorgegeven.

Meer acties onderweg

De internetconsultatie is inmiddels gesloten, maar we zijn nog lang niet klaar. We willen rond de tafel met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, we willen dat elke inwoner weet wat er gaat gebeuren en uiteindelijk willen we dat de huidige plannen van tafel gaan. De volgende actie is een manifestatie op vliegveld Lelystad op 11 november.  Het is een initiatief van Red de Veluwe, maar ook HoogOverijssel, Laagvliegroutes Nee uit Friesland en Nee tegen laagvliegroute over Ede, doen mee aan dit protest.  Doel is duidelijk maken dat lange, lage vliegroutes boven onze dorpen en natuur niet worden geaccepteerd.
Er zijn nog meer acties gepland, dus hou deze website in de gaten en volg ons op social media.

U kunt hem bijna niet hebben gemist, de flyer waarvan er 6.000 zijn verspreid.


Weet u

 • dat Lelystad Airport vanaf april 2019 de vakantievluchten van Schiphol moet gaan overnemen?
 • dat vanaf dan Boeings heel Iaag en pal over Wezep/Hattemerbroek dreigen te gaan vliegen?
 • dat er uiteindelijk elke 10 minuten een toestel over komt denderen, van 6.00 uur 's ochtend tot middernacht - ook onder school- en kerktijd?
 • dat Wezep volgens officieel onderzoek de meeste 'ernstig gehinderden' en 'ernstig slaapverstoorden' krijgt, meer dan bijvoorbeeld Almere, Dronten, Biddinghuizen of Lelystad? • dat Wezep/H'broek deze problemen krijgt omdat men andere plaatsen wil ontzien? 

En weet u

 • dat Wezep/H'broek gevaar loopt dubbel gepakt te worden omdat er nu ook plannen circuleren om de vliegtuigen meteen na Wezep/H'broek op vol motorvermogen te laten stijgen — om zo de rest van de Veluwe minder te belasten?
 • dat dit zoveel extra geluids- en milieuoverlast gaat opleveren dat burgemeester Hoogendoorn van 'desastreus' spreekt? 

En weet u ook

 • dat Den Haag altijd gevoelig is voor aantallen?
 • dat niets doen het doemscenario voor Wezep/H'broek alleen maar dichterbij kan brengen? 


 

Laag over WHC

Woensdag 13 december: Informatiebijeenkomst in Wezep

 

WEZEP BLIJF ALERT!

Weet u

 • dat bij de internetconsultatie over Lelystad Airport de meeste reacties afkomstig zijn uit Wezep/Hattemerbroek? 33% van de 6.400 reacties!
 • dat Wezep/Hattemerbroek zo een krachtig signaal heeft afgegeven over wat hier leeft?
 • dat er voor en achter de schermen volop ontwikkelingen gaande zijn?
 • dat de race nog niet gelopen is en het zaak is geïnformeerd en alert te blijven?

Weet dan
dat de bewonersgroep HoogOverWezep op 13 december een informatieve bijeenkomst organiseert, waar u van harte welkom bent. Betrokken en actieve experts geven uitleg over achtergronden en stand van zaken en beantwoorden vragen. Sprekers zijn:

Jules van der Weerd : inwoner Hattemerbroek en lid Bewonersdelegatie Lelystad. Actief in HoogOverWezep. Jules zal vooral ingaan op de gevolgen van ‘Lelystad’ voor Wezep en omgeving.
Wim Liesker : inwoner Ossenzijl, lid van HoogOverijssel. Vlieger en kenner van het luchtruim. Wim zal de voorstellen voor de vliegroutes toelichten.
Leon Adegeest : inwoner Dalfsen, lid HoogOverijssel. Specialist in het onderzoek naar de effecten Lelystad (de MER). Heeft diverse fouten aangetoond en wordt inmiddels landelijk als deskundige erkend. Leon zal zijn kennis en ervaringen toelichten.
Alexander ter Kuile : luchtvaartexpert uit Haarle, lid HoogOverijssel. Vz Bewonersdelegatie Lelystad. Alexander zal een toelichting geven op het rapport. bewonersdelegatie. Met o.a. de gaten in het luchtvaartbestel en de noodzaak om eerst het luchtruim te herzien vóór de opening van ‘Lelystad`.

 

INFORMATIEBIJEENKOMST VLIEGOVERLAST LELYSTAD AIRPORT

Woensdag 13 december: 19.30-22.00 uur (zaal open 19.00 uur)

Partycentrum Coelenhage, Zuiderzeestraatweg 486 Wezep

(Kom op tijd. Het aantal plaatsen is beperkt.)


Klik hier voor de flyer

Onderdeel van SATL

HoogoverWezep is onderdeel van SATL, de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen.

Schrijf je in voor de SATL nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen

 
*verplicht veld

Meer nieuws:

Schiphol regeert

Het doet er niet toe wat de Kamer wil

 • 7 december 2020
 • Author: Marjolein .
 • Aantal maal bekeken: 283895
 • 0 Comments
Schiphol regeert

Terwijl de discussies over de stikstofcrisis weer volop oplaaien, het land zich in een tweede lock down teruggeworpen ziet, na een te vrije zomerperiode van vakanties, terrasjes en studentenfeesten, publiceert SATL een studie naar de besluitvorming rondom Lelystad Airport. Een gedegen studie. Nu een keer geen verhaal over rekenfeiten en rekenfouten. Dit keer gaat het over een ontluisterende inkijk in hoe de Kamer stelselmatig om de tuin is geleid en volkomen genegeerd is: Het doet er gewoon niet toe wat de Kamer wil.
PDF versie van Schiphol regeert en een intervieuw over het boek Schiphol regeert.

Dertienduizend stuitingsbrieven Lelystad Airport

Om het recht op schadeclaim indienen veilig te stellen

 • 30 juli 2020
 • Author: Marjolein .
 • Aantal maal bekeken: 794383
 • 0 Comments
Dertienduizend stuitingsbrieven Lelystad Airport

Ruim dertienduizend particulieren en bedrijven hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) begin dit jaar een stuitingsbrief gestuurd. In de brief gaven ze aan dat ze hun recht op het claimen van een vergoeding van eventuele schade door Lelystad Airport veilig wilden stellen. Driekwart van de brieven komt uit Gelderland en Overijssel. Dat blijk uit cijfers die de samenwerkende burgergroepen hebben opgevraagd. 

Correctie:
Bij publicatie van de aantallen bleek dat de gegevens van Drenthe ontbraken. Deze zijn nu beschikbaar gekomen. Vanuit Drenthe zijn 77 stuitingsbrieven ontvangen, waarvan 75 rechtsgeldig en 2 buiten de termijn zijn binnen gekomen. Van de 75 rechtsgeldige stuitingsbrieven zijn er 2 van bedrijven.

Het Nederlandse luchtruim is te klein

Zienswijze SATL en Zienswijze 4 gemeenten NO Veluwe op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

 • 9 juli 2020
 • Author: Marjolein .
 • Aantal maal bekeken: 127692
 • 0 Comments
Het Nederlandse luchtruim is te klein

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend bij het ministerie van IenW. HoogoverWezep maakt deel uit van SATL en enkele leden van ons team hebben hieraan hun bijdrage geleverd. Het is een degelijk goed onderbouwd verhaal met constructieve adviezen hoe in deze tijden tot een reeële toekomstbestendige visie op luchtvaart gekomen kan worden, want een herijking van de visie op mobiliteit is hard nodig.

Het Nederlandse luchtruim (is) te klein is om alle behoeften van luchtruimgebruikers en duurzaamheidsdoelen te faciliteren.’

(Oordeel internationale experts; uit: Kamerbrief van C. van Nieuwenhuizen en B. Visser d.d. 01-07-2020)

Ook de 4 gemeenten van NO Veluwe hebben de moeite genomen om samen tot een genuanceerde en constructieve toekomstvisie te komen. Ook hier is de conclusie dat het minsterie van IenW zich te weinig rekenschap geeft van de huidige hoofdthema's als ontwikkelingen n.a.v. Corona, leefbaarheid en klimaatdoelstellingen. en dat de luchtvaartnota zich buiten de huidige realiteit plaatst.

Pas op de Plaats

Zienswijze op Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 in de maak

 • 19 juni 2020
 • Author: Marjolein .
 • Aantal maal bekeken: 122970
 • 0 Comments
Pas op de Plaats

Op 15 mei heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de Ontwerp-Luchtvaartnota gepubliceerd. Hierin staat een nieuwe koers voor de luchtvaart op de lange termijn. Het is moeilijk opnieuw de motivatie te vinden om serieus inhoudelijk hierop te reageren, maar we zijn er met de SATL-groepen weer volop mee bezig. Wat ons betreft zou er echt een herbezinning moeten plaatsvinden. Er moet eens serieus gekeken worden naar verantwoorde krimpscenario’s voor de luchtvaart. De luchtvaart is wat ons betreft volkomen uit balans en zal weer naar normalere en verantwoorde proporties teruggebracht moeten worden.

We weten niet zeker of het lukt om onze zienswijze zodanig tijdig af te hebben, dat mensen er makkelijk zelf stukken uit kunnen halen om over te nemen voor een eigen zienswijze. Uiteraard gaan we weer als SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) gezamenlijk een zienswijze indienen en dat moet, uiteraard, met grote zorgvuldigheid gebracht worden.

Wil je zelf een zienswijze indienen. Dat kan! Hoe meer mensen stelling nemen, des te steviger we staan!

https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/doe-mee/default.aspx

Stuur zelf de stuitingsbrief nu de informatieavond niet doorgaat

Richtlijnen voor het invullen van de stuitingsbrief

 • 13 maart 2020
 • Author: Marjolein .
 • Aantal maal bekeken: 35883
 • 0 Comments
Stuur zelf de stuitingsbrief nu de informatieavond niet doorgaat

In verband met het Coronavirus heeft de overheid bijeenkomsten met veel mensen verboden. De bijeenkomst die Hoog over Wezep voor 17 maart as. in Coelenhage had gepland, valt daaronder.

Iedereen zal dus zelf actie moeten ondernemen. Dat is belangrijk. Want als Lelystad Airport onverhoopt toch opengaat, is de kans op geluidshinder en milieu- en gezondheidsschade in onze omgeving reëel en dat zal zich vertalen in waardevermindering van huizen. Ook ondernemingen die het moeten hebben van de kernwaarden van onze natuur en rustige omgeving zullen met schade te maken krijgen.

Informatiebijeenkomst stuitingsbrief is Afgelast!

HoogoverWezep praat u bij over Lelystad Airport en gaat u helpen om een stuitingsbrief in te vullen: deze avond gaat niet door!

 • 28 februari 2020
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 3656
 • 0 Comments

Bij toename van geluidoverlast daalt de waarde van woningen. Als Lelystad Airport opent, loopt u niet alleen gezondheidsrisico en risico op geluidsoverlast, u loopt ook een financieel risico. Uit onderzoek door juristen is gebleken dat de waarde van uw woning kan dalen door de geplande laagvliegroutes.

De 7even hoofdzonden van het dossier Lelystad Airport

arglistige pogingen om chaos in de orde te scheppen

 • 7 februari 2020
 • Author: Marjolein .
 • Aantal maal bekeken: 1385
 • 0 Comments
De 7even hoofdzonden van het dossier Lelystad Airport

In navolging van het artikel De 7 plagen van Schiphol (Stentor van 21 januari 2020) van Herman Stil, die alleen al vanwege zijn achternaam een streepje voor heeft, krijgt u van ons een overzicht van zeven onderwerpen die spelen rondom ‘het dossier’ Lelystad Airport.

We merken dat we zelf ook een ontwikkeling doormaken en dat gaat ons niet in de koude kleren zitten. Het is het best te omschrijven als verbijstering en ontgoocheling, in die hoek vinden we onszelf geregeld terug. We zijn als Hoog over Wezep primair tegen het laagvliegen, omdat we ons zorgen maken over de daaruit voortvloeiende schadelijke effecten op onze eigen leefomgeving. “Kan hoger, moet hoger!” Maar nu we steeds meer kennis van zaken hebben gekregen, dankzij het kennisnetwerk dat ontstaan is bij SATL, zetten we toch ook steeds meer kanttekeningen bij de beslissing om überhaupt Lelystad Airport door te zetten.

U voelt zich wellicht wat overdonderd door zoveel informatie. Dat gevoel kennen we intussen heel goed. Geheel in stijl van voorgaande acties bieden wij bij deze u ook praktische ondersteuning bij het opkomen voor uw belangen op twee manieren:

 

Wij bieden u praktische ondersteuning bij twee zaken:

DOE MEE AAN INTERNETCONSULTATIE SCHONE LUCHT AKKOORD!
Tot uiterlijk 10 februari aanstaande heeft u de gelegenheid uw kijk op de zaak te geven.
Kijk eventueel bij hoofdstuk 2. Milieu- en Gezondheidsschade: Fijnstof voor meer achtergrondinformatie. Daar vind u wat meer achtergrondinformatie op basis waarvan Hoog over Wezep de internetconsultatie heeft ingevuld.

VOORKOM VERJARING SCHADECLAIM LELYSTAD AIRPORT EN STUUR VOOR 1 APRIL 2020 EEN STUITINGSBRIEF
Het is vreemd dat het recht op een schadeclaim verjaart op een moment dat het vliegveld nog niet is geopend. Toch is het zo. Want op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Het recht op het claimen van vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In dit geval is dat dus op 1 april 2020 (is geen grapje). Maar met een zogeheten ‘stuitingsbrief’ kan die termijn worden verlengd. Door op de link te klikken, kunt u meer informatie vinden en gebruik maken van de voorbereidingen van SATL.

 

 

Minister negeert WOB verzoek "optimalisaties" Wezep

Wat heeft de minister te verbergen over de zogenaamde optimalisaties van de laagvliegroutes over Wezep?

 • 2 januari 2020
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 7771
 • 0 Comments
Minister negeert WOB verzoek "optimalisaties" Wezep

Op een informatiebijeenkomst in Hattemerbroek presenteerde het ministerie de zogenaamde optimalisaties van de laagvliegroutes over Wezep. Tijdens de bijeenkomst werd niet duidelijk waarop die term “optimalisatie” was gebaseerd. Er waren wat vage cijfers over verbeteringen in het algemeen, maar er was geen duidelijkheid hoe deze cijfers waren ontstaan en er was ook geen inzicht over het effect per dorpskern. Op de betreffende avond heeft HoogoverWezep daar meteen duidelijkheid over gevraagd, die duidelijkheid is er nog altijd niet.

Gemeenteraad Oldebroek voor de boeren

Lelystad Airport meerdere keren genoemd in discussie stikstofproblematiek

 • 20 december 2019
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 4696
 • 0 Comments

De gemeenteraad van OIdebroek is bezorgd over de gevolgen van de aangekondigde stikstofwetgeving voor de agrarische sector én de leefbaarheid in het buitengebied. In de laatste raadsvergadering van 2019 is de motie ‘Oldebroek voor de boeren’ unaniem aangenomen. De gemeenteraad wil samen met de boeren optrekken bij het vormgeven van stikstofreductie, om zo de toekomst van boeren in de gemeente Oldebroek én de Veluwse natuurgebieden beter te waarborgen.

De plannen van de regering voor Lelystad Airport als overloop luchthaven van Schiphol maakt het extra wrang. De nieuwe laagvliegroutes gaan namelijk over (het buitengebied van) de gemeente Oldebroek en zorgen voor extra stikstofuitstoot. Voor de gemeenteraad is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat bij het stikstofprobleem overmatig de focus wordt gelegd op de agrarische sector als oorzaak, zonder terughoudendheid in de nieuwe laagvliegroutes

 

 

Bedreiging geliefd Natura 2000-gebied

Laag vliegen en stijgen boven Noordoost-Veluwe

 • 18 december 2019
 • Author: Marjolein .
 • Aantal maal bekeken: 3691
 • 0 Comments

Als deze regering haar zin krijgt, gaan laagvliegers van Lelystad Airport niet alleen het woongenot in Wezep, Hattemerbroek, Hattem, Wapenveld en Heerde vergallen. Ook het fraaie Natura 2000-gebied, dat tussen deze Veluwse plaatsen ligt ingeklemd, wordt bedreigd. Uitgerekend boven dit luisterrijke gebied zou 90 procent van al het vertrekkend vliegverkeer op lage hoogte moeten gaan passeren. En alsof dat niet genoeg is, zou het hier ook nog eens aan een doorklim moeten beginnen - met als gevolg een verveelvoudiging van lawaai en van uitstoot van stikstof, fijnstof, CO2 en andere klimaatvervuilers. Vooruitzichten waar burgers en gemeenten zich met alle macht tegen verzetten. Zij weten zich gesteund door belangrijke spelers als Geldersch Landschap en Kastelen, dat hier een van de grootste ‘grootgrondbezitters’ is.

Hierna volgen wat impressies van dit bekoorlijke, maar o zo kwetsbare Natura 2000-gebied, met tips voor wandelaars en fietsers. Alles met de onderliggende boodschap: ga er niet alleen rondkijken, opnieuw of voor het eerst, maar denk en help ook mee om te voorkomen dat dit fijne leef-, en natuur- en recreatiegebied ten prooi valt aan vliegende prijsstunters, die zich weinig gelegen laten liggen aan ons klimaat, onze natuur en ons leefmilieu.

Het artikel meenemen : Printbare PDF van dit artikel

Van Wezepsche Heide tot Zwolsche Bos

Tijd om in te zoomen op de belangrijkste delen van het Noordoost-Veluwse bos- en heide gebied en een aantal wandelingen voor het voetlicht te halen:

 1. Wezepsche Heide
 2. Landgoed Steenbergen
 3. Vuursteenberg
 4. Landgoed Molecaten
 5. Landgoed Flip-Hul
 6. Landgoed Petrea
 7. Zwolsche Bos

 Aansluitend volgen nog enige suggesties voor fietsers en mountainbikers.

 

12345678910Laatste

Volg ons op social media