Nieuws

Feuilletonserie Ministerie IenW verdraait feiten en heeft geen boodschap aan bewonersparticipatie

  • 20 mei 2019
  • Author: Robin
  • Aantal maal bekeken: 1079
  • 0 Comments

Dinsdagavond 16 april ’19: presentatie Optimalisaties bij Wezep/Hattemerbroek
De burgemeesters van zes gemeenten rondom de “flessenhals” van Wezep is gevraagd gezamenlijk tot een keuze te komen, waar de grootste last van het laagvliegen mag komen te liggen. Daarvoor is door IenW een aantal kaartjes gepresenteerd, met routevarianten, onder de noemer “Optimalisaties”. Een dag later komt ineens de berichtgeving, dat er toch doorgestegen kan worden, als de omstandigheden van het vliegverkeer van Schiphol en in militaire zones het toelaten. Op geen enkele wijze is te achterhalen of en hoe IenW het effect daarvan doorberekend heeft.
Onze eigen deskundige op het gebied van aero-akoestiek dr. ir. Pieter Sijtsma heeft wel meteen voor de Noordoost-Veluwe de eerste berekeningen gedaan, en daarbij is glashelder dat met de beslissing van het eerder doorstijgen de voorgestelde optimalisaties volkomen onderuitgehaald worden! De herrieoverlast op piekmomenten bij het doorstijgen zal in onze omgeving zelfs verveelvoudigen! 
Sowieso vinden we het heel wrang dat de zes burgemeesters de gelegenheid krijgen om met elkaar uit te steggelen waar de last van de laagvliegroutes mag komen te liggen. Maar het is helemaal vreemd dat precies één dag erna het bericht in de Stentor staat “Minister past plan vliegroutes Lelystad Airport aan: laagvliegroutes boven oosten verdwijnen eerder.” Waarom is daar die avond met geen woord over gerept? Bang voor lastige vragen? Of is dit een bewuste strategie van verwarring zaaien? Wie houdt wie nou voor de gek?
HoogoverWezep wil dus meer duidelijkheid en vraagt op 25 april in een mail aan IenW onder andere om
- meer specificaties per woonkern te geven; 
- inzicht te geven in de modellen die door onderzoeksbureau To70 zijn gehanteerd om tot zijn aantallen gehinderden te komen; 
- toe te lichten hoe het doorstijgen in Wezep e.o. is doorberekend.

Dinsdagavond 23 april ’19: SATL belt met Van der Ent
Op dinsdagavond 23 april vergaderen de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). Tijdens de bijeenkomst is een telefonisch overleg met dhr. René van der Ent, Projectdirecteur Lelystad Airport van IenW. Vanuit SATL voert dr. ir. Leon Adegeest het woord: dezelfde man die de fouten heeft aangetoond in de MER van 2014.
Aanleiding is een mail met vragen die op 16 april verstuurd is vanuit SATL, waar maar geen antwoord op komt. De vragen hebben betrekking op de in de Belevingsvlucht bevestigde “onvolkomenheden” in de nieuwe MER, die ook in een rapport van het ministerie (AEOLUS) zijn bevestigd. Ook de diverse ingezonden zienswijzen, met name die van SATL, zijn nog onbeantwoord en de persoonlijke zienswijze van Leon Adegeest, waarin de fouten op eenzelfde wijze worden aangetoond, zijn eveneens onbeantwoord gebleven. Vanuit SATL wil men actief in overleg met IenW over de meetwaarden en de te hanteren methoden. Zo kunnen de deskundigen van SATL tenminste echt participeren, want burgerparticipatie is toch waar de minister zich op laat voorstaan?
Tot de grote verbazing van SATL wordt in een expert-groep voor het programma ‘meten en rekenen’ wel plaats ingeruimd voor vertegenwoordigers van KNMI, RVIM en NLR, maar worden de burgerexperts die de fouten in de MER hebben aangetoond nadrukkelijk buiten de boot gehouden. Dit is onbegrijpelijk en opnieuw heel schadelijk voor het vertrouwen in het ministerie! Alle herhaalde pogingen vanuit SATL om erover in gesprek te komen bij het ministerie krijgen telkens nul op het rekest. Er zal vanuit het ministerie een “Nota van Antwoord” op de zienswijzen komen, maar bereidheid tot overleg met de deskundigen van SATL is er niet. 

Dinsdag 30 april: Geen echte antwoorden op echte vragen
Op 30 april antwoordt dhr. Van der Ent op de vijf dagen eerder door HoogOverWezep gestelde vragen. De antwoorden zijn een mix van paternalisme, ontwijking en verdoezeling. Op het door HoogoverWezep gesignaleerde, ernstige effect van het doorstijgen wordt bijvoorbeeld helemaal niet serieus ingegaan. En sommige antwoorden zullen pas komen in de Nota van Antwoord. “Daar loop ik niet op vooruit,” aldus projectdirecteur Van der Ent. En wat ook in het verkeerde keelgat schiet is de zin: “De reacties die wij op het gepresenteerde materiaal hebben gekregen is dat men de hoeveelheid aan cijfers al aan de grote kant vond.” IenW vindt dat de burgemeesters en de burgers het maar met door het ministerie geleverde informatie moeten doen. Daar denkt HoogoverWezep heel anders over: iedereen moet echt weten waarover het gaat. 

Woensdag 8 mei 2019
Een nieuwe brief van HoogOverWezep gaat naar dhr. Van der Ent. Daarin worden de verzoeken nog eens, opnieuw onderbouwd, op een rij gezet:
- Specificaties per woonkern.
- WOB verzoek om inzage van al het materiaal en de correspondentie van IenW met To70.
- Onafhankelijke deskundigen eerst contraexpertises laten uitvoeren in het kader van het optimalisatietraject, zodat dit bij de besluitvorming betrokken kan worden.
- Verbod op doorstijgen bij Wezep e.o.
- Alsnog, vóór opening van Lelystad, andere varianten dan B+ laten onderzoeken aangezien de eis van non-interferentie met het Schipholverkeer nu is losgelaten.

Intussen heeft Pieter Sijtsma een zeer verhelderend stuk geschreven over “Waarom de geluidsberekeningen van Lelystad Airport niet deugen”. Dan krijg je als leek een aardig beeld wat er precies aan de hand is. Het komt erop neer dat voor Lelystad Airport een verouderd rekenmodel is gebruikt, terwijl er intussen een nieuw model is ontwikkeld. Dat verklaart de lagere uitkomsten (minder lawaai, kleinere contouren, minder gehinderden) in de berekeningen van IenW. 
Dit nieuwe model is de Europese standaard en inmiddels ook in Nederland officieel van kracht geworden – alleen nog nèt niet voor Lelystad. Dat kan nog verwarrende toestanden geven als straks de handhaving en monitoring volgens het nieuwe rekenmodel gedaan worden, terwijl de wettelijke contouren met het verouderde rekenmodel opgesteld zijn. Dat zal dus een punt van discussie blijven, omdat er voortdurend met twee maten gemeten wordt. Scherpte is kennelijk niet gewenst in dit dossier.

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media