Nieuws

Gemeenteraad Oldebroek voor de boeren

Lelystad Airport meerdere keren genoemd in discussie stikstofproblematiek

  • 20 december 2019
  • Author: Marcel
  • Aantal maal bekeken: 4568
  • 0 Comments

De gemeenteraad van OIdebroek is bezorgd over de gevolgen van de aangekondigde stikstofwetgeving voor de agrarische sector én de leefbaarheid in het buitengebied. In de laatste raadsvergadering van 2019 is de motie ‘Oldebroek voor de boeren’ unaniem aangenomen. De gemeenteraad wil samen met de boeren optrekken bij het vormgeven van stikstofreductie, om zo de toekomst van boeren in de gemeente Oldebroek én de Veluwse natuurgebieden beter te waarborgen.

De plannen van de regering voor Lelystad Airport als overloop luchthaven van Schiphol maakt het extra wrang. De nieuwe laagvliegroutes gaan namelijk over (het buitengebied van) de gemeente Oldebroek en zorgen voor extra stikstofuitstoot. Voor de gemeenteraad is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat bij het stikstofprobleem overmatig de focus wordt gelegd op de agrarische sector als oorzaak, zonder terughoudendheid in de nieuwe laagvliegroutes

Op 12-12-2019 unaniem door CU (indiener), SGP, CDA, ABO, PvdA/Burgerpartij Oldebroek en VVD aangenomen motie over stikstofproblematiek. In de motivaties Lelystad Airport specifiek en luchtvaart in het algemeen regelmatig genoemd. Een aantal aanhalingen uit de motivaties van de avond:

Constaterende dat

 

“(…)

- de gemeente Oldebroek ingeklemd ligt tussen de natura 2000 gebieden Ve- luwe en Veluwerandmeren;

- de focus vooral bij de agrarische sector als oplossingsrichting om stikstofuitstoot te verminderen lijkt te liggen;

- onze gemeente een groot buitengebied heeft en de boeren de mede onderhouders zijn van ons prachtige groene buitengebied;

- (…)

- er nog steeds laagvliegroutes vanaf Lelystad-Airport gepland zijn over datzelfde mooie buitengebied.”

Spreekt uit:

“(…)

- het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar vindt dat enerzijds bij het stikstofprobleem overmatig de focus wordt gelegd op de agrarische sector als oorzaak, en anderzijds zonder terughoudendheid nieuwe laagvliegroutes over het buitengebied van Oldebroek gelegd worden die juist bijdragen tot extra stikstof-uitstoot.”

Quotes:

- E.J. Ruitenberg (fr. vz. CU) diende de motie in en heeft de volledige motie, met bovenstaande aanhalingen, voorgelezen.

- D.E. Doornwaard (fr. vz. SGP): Probleem niet eenzijdig bij boeren leggen. “Daarom moet de stikstofproblematiek breder opgepakt worden en ook de luchtvaart erbij betrekken en andere bedrijven.

Hoe kan het dat Lelystad Airport wel gewoon door kan gaan en boeren hun rechten worden afgepakt? Wij kunnen dat niet uitleggen.”

- C. Spijkerboer (fr. vz. CDA): Verkaart 100% achter de motie te staan en “Dat we het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar vinden dat het stikstofprobleem alleen maar op de boeren geprojecteerd wordt en niet op alle andere sectoren zoals bijvoorbeeld industrie of de vliegtuigindustrie.”

- G.J.L. Dokter (fr. vz. PvdA/Burgerpartij Oldebroek): “Vandaag in de media nog een oplossing van de KLM. Die stuurt iedereen een tikkie als je gevlogen hebt om te kijken of je iets aan de CO2 wilt compenseren. (…) Een onzinoplossing.”

- H.G.P. Kemp (fr. vz. VVD): “Het landelijke probleem van de stikstof wordt bijna eenzijdig op het bord van de boeren gelegd, terwijl aan de andere kant vele veroorzakers van dit probleem zoals de zware industrie en met name de luchtvaart vooralsnog gewoon buiten beschouwing blijven.’’

VVD Oldebroek steunt motie “van harte”.

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media