Nieuws

HoogoverWezep stuurt brief aan Commissie voor Infrastructuur en Milieu

  • 6 november 2017
  • Author: Marcel
  • Aantal maal bekeken: 1818
  • 0 Comments

In verband met de geplande Technische Briefing over de MER voor Lelystad Airport heeft HoogOverWezep onderstaande brief gestuurd aan alle leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu. Omdat Wezep/Hattemerbroek bij de implementatie van B+ (de geplande route over Wezep/Hattemerbroek) zwaar wordt getreoffen hebben we de leden een aantal vragen gesteld. 

Van        : Actiecomité HoogOverWezep
Aan        : Leden Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu
C.c.        : Dr.ir. L. Adegeest, B&W Oldebroek (W. Visscher)
Betreft : Technische Briefing MER Lelystad Airport – november 2017
Datum  : 4 november 2017

Geachte Mevrouw, Heer,

In verband met de geplande Technische Briefing over de MER voor Lelystad Airport vraagt Actiecomité HoogOverWezep uw bijzondere aandacht voor de berekeningen en uitkomsten die Wezep/Hattemerbroek raken. HoogOverWezep is binnen de gemeente Oldebroek de spreekbuis van de bezorgde inwoners van deze Noord-Veluwse gemeenschap van ruim 15.000 inwoners. Wezep/Hattemerbroek wordt bij ongewijzigde implementatie van B+ één van de zwaarst getroffen woonkernen. Dringende vragen vanuit de gemeenschap om informatie en opheldering hierover heeft het ministerie tot nu toe stelselmatig afgehouden.

Vraagpunten bij de MER

De kwesties waarvoor wij uw speciale aandacht vragen zijn:

  1. Wat betekenen de onjuiste aannames en rekenfouten en de opnieuw uitgevoerde berekeningen voor de dB contouren, LAmax gegevens en aantallen ‘ernstig gehinderden’ en ‘ernstig slaapverstoorden’ in Wezep/Hattemerbroek?
  2. Klopt het dat er bij de berekeningen voor Baan 05 met verkeerde stijgprofielen is gewerkt en zo ja, wat betekent dat voor genoemde cijfers? Heeft het ook effect op de cijfers voor bijvoorbeeld Hattem, Wapenveld en Heerde?
  3. Wat betekenen deze en alle andere nieuwe rekenresultaten voor de totaalvergelijking  tussen de verschillende routevarianten waarover de Alderstafel zich boog en rechtvaardigen deze nog steeds de keuze voor B+?
  4. Is de noodzakelijke zorgvuldige basis voor het Luchthavenbesluit niet verdwenen, nu de herindeling van het luchtruim niet heeft plaatsgevonden en de MER op onjuiste uitgangspunten en berekeningen is  gebaseerd? Hetzelfde  geldt vervolgens ook voor de aansluitroutes, die gebaseerd zijn op het Luchthavenbesluit.  

Toelichting: bottleneck Wezep/Hattemerbroek

Zoals intussen bekend, is de woonkern  Wezep/Hattemerbroek een van de grote knelpunten van het  B+ plan geworden. Om wooncentra elders te ontzien, zijn de twee zuidwaartse vertrekroutes  (Baan 23 en Baan 05) op 1.800 hoogte pal boven deze woonkernen geprojecteerd. Daarbij moet  Baan 23 boven Wezep ook nog eens een bocht maken,  waarvoor meer stuwkracht nodig zal zijn, dus nog meer geluid en uitstoot. De B+ variant voldoet daarmee niet aan het uitgangspunt dat niet over woonkernen zal worden gevlogen.

Gevolg is dat Wezep/Hattemerbroek volgens de MER  (2014) uiteindelijk geheel binnen 40dB contour komt te liggen en er blijkens de MER-berekeningen nergens méér ‘ernstig gehinderden’ en ‘ernstig slaapverstoorden’ te verwachten zijn dan in Wezep - ook niet in bijvoorbeeld Lelystad, Biddinghuizen, Swifterbant of Dronten.

Onvolkomenheden MER

Hoogoverijssel heeft echter berekend dat bij het opstellen van de MER diverse algemene fouten zijn gemaakt en op vele plaatsen de overlast aanzienlijk hoger uitvalt - in Wezep/Hattemerbroek tot wel 60 dB! Bovendien heeft dr.ir. L. Adegeest met betrekking tot Wezep/Hattemerbroek laten weten dat voor Baan 05 (goed voor naar schatting 40% van de vluchten) met een onjuist stijgprofiel is gewerkt, waardoor de overlast hier nog ongunstiger uitvalt dan in de MER is aangegeven.  

Cumulatie en ‘gooi maar over de schutting’

Voor uw inzicht in de problematiek van Wezep/Hattemerbroek wijzen wij ten slotte nog op twee punten. Beide zijn door de gemeente Oldebroek en vele inwoners bij de internetconsulatie naar voren gebracht.

  • Wezep/Hattembroek kampt nu al met een cumulatie van geluids- en milieuhinder omdat het van drie kanten wordt ingesloten door de autowegen A50 en A28 en de drukke spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Daarenboven ondervindt het veel overlast door de zware explosies en schokgolven van het aangrenzende artillerieschietkamp.

Bij de MER-berekeningen en keuze voor B+ is deze cumulatie van geluid niet meegewogen! Maar bij gemeentelijke overheid en burgers overheerst het gevoel: genoeg is nu echt genoeg.

  • In de provincie Gelderland gaan thans stemmen op om de rest van de Veluwe te ontlasten door eerder dan tot dusver is aangenomen te beginnen met het op vol vermogen doorstijgen naar 2.700 meter. Kennelijk denkt men daarbij aan stijgen ter hoogte vanaf de woonkern Wezep. Naar verwachting zullen ook Hattem/Wapenveld/Heerde daarbij geraakt worden.

Wezep/Hattemerbroek mocht eerst dus de problemen voor onder meer de Flevolandse wooncentra opvangen en nu ook nog eens die van de rest van de Veluwe? Voor dit doemscenario hebben de gemeente en haar geplaagde inwoners maar één woord over: onaanvaardbaar.

De onrust in het doorgaans rustige, gezagsgetrouwe en loyale Wezep/Hattemerbroek is inmiddels groot en de onvrede groeit. Het gegeven dat circa 1/5 van alle openbare reacties bij de internetconsultatie hiervandaan komt spreekt boekdelen.

Als spreekbuis van de bezorgde en boze gemeenschap roept HoogOverWezep u dringend op oog te hebben voor de specifieke problemen van deze gemeenschap en alles in het werk te stellen om met gepaste aandacht én oplossingen de onvrede en ongerustheid weg te nemen.  En er zijn oplossingen, deze zijn in internetconsultaties duidelijk aangegeven.  Het vertrouwen en de loyaliteit zijn hier te voet gekomen, maar de paarden staan te trappelen.

Uw reactie zien wij graag tegemoet. Alvast onze dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

 

Actiecomité HoogOverWezep,

Correspondentieadres:

Verlengde Meidoornstraat 37
8091 DG Wezep

 

Documents to download

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media