Nieuws

Mailing naar aanleiding van bezoek van de heer Dronkers

  • 31 januari 2018
  • Author: Marcel
  • Aantal maal bekeken: 1990
  • 0 Comments

Afgelopen maandag zouden we een overleg hebben met minister van Nieuwenhuizen. Zij moest door ziekte helaas afzeggen, maar werd vervangen door de heer Dronkers, directeur-generaal Luchtvaart van het ministerie van I&W. We hebben hem een document overhandigd waarin de specifieke problemen voor Wezep nog eens worden benoemd en waar we nog eens wijzen op de nieuw gevonden fouten in de MER waardoor Wezep nog erger getroffen dreigt te worden dan eerst werd verwacht.


We hebben dit document vandaag ook per e-mail verzonden aan de commissieleden van de Tweede Kamer en de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Hieronder leest u de mail en vind u een link naar het document.


Op maandag 29 januari hadden wij een ontmoeting met de heer J.H. Dronkers, de directeur-generaal Luchtvaart van het ministerie van I&W. Hij nam de honneurs waar voor de zieke minister Van Nieuwenhuizen bij een reeks korte bezoeken aan Apeldoorn, Zwolle, Wezep en Lelystad.

Hierbij sturen wij u de notitie die HoogoverWezep aan de heer Dronkers heeft overhandigd. Het leek ons goed u de tekst ter informatie toe te zenden.

In het stuk schetsen we nogmaals kort de problematiek in Wezep/Hattemerbroek, om aan het slot onder punt 6 aan te geven wat wij als de enige manier zien om uit dit steeds dieper wordende moeras te ontsnappen. De kernelementen zijn:

a. Op te lage hoogte (< 5.000 m) overvliegen en stijgen boven en nabij woonplaatsen niet aanvaardbaar.

b. Geen vertrouwen meer in nog verder doorrommelen met ‘actualisaties’ en ‘voorlopige’ oplossingen, terwijl de indeling tòch op de schop gaat, en niet alvast beginnen met 10.000 vliegbewegingen met diffuse perspectieven en vage, door LVNL op voorhand ondermijnde beloftes, over ‘randvoorwaarden’ inzake hoger gaan vliegen. Vgl. de toezeggingen over de herindeling van het luchtruim uit 2009 en 2015. Vgl. ook de ‘randvoorwaarde’ inzake niet over woonplaatsen vliegen. Verder rommelen, opereren en inpassen operationele luchthaven is bovendien extra belastend en complicerend voor LVNL e.a. betrokkenen bij voorbereiden en implementeren van de noodzakelijke structurele oplossingen.

c. Nu de MER door structurele fouten volledig onbetrouwbaar is en het Luchthavenbesluit opnieuw moet worden genomen, ligt een integrale herindeling luchtruim, zoals al 10 jaar is beloofd, voor de hand. Afspraak is afspraak!

d. Doen wat ook de Bewonersdelegatie o.l.v. A. ter Kuile e.v.a. bepleiten: integraal opnieuw en nu in alle opzichten correct doorlopen van de hele procedure, met een volledige herindeling luchtruim en ontwikkeling van nieuwe, hinderarme routes vanaf/tot aan de startbanen en bijbehorende nieuwe MER en MKBA. Een en ander onder gepaste, stimulerende tijdsdruk, heldere voorwaarden en verantwoordelijkheden en met grote zorgvuldigheid, transparantie en inspraak. Alleen dat zal optimale resultaten opleveren én het geschonden vertrouwen kunnen herstellen. En ook na herindeling luchtruim geldt: niet lang laagvliegen!

Tot slot wijzen we er op dat tijdens de ontmoeting de burgemeester van Oldebroek en de wethouders en woordvoeders namens de bevolking van Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek, alsook de Gelderse gedeputeerde mevrouw J. Meijers, zich in dezelfde geest uitlieten. Allen spraken ook hun zorg uit over de diepe vertrouwenskloof die rond dit dossier is ontstaan.

Met vriendelijke groet, namens HoogoverWezep,


Marcel van Beuzekom

 

Contact : info@hoogoverwezep.nl
Website : http://hoogoverwezep.nl
Twitter : @HoogOverWezep
Facebook : https://www.facebook.com/HoogoverWezep


Klik hier voor het document

 

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media