Nieuws

Minister negeert WOB verzoek "optimalisaties" Wezep

Wat heeft de minister te verbergen over de zogenaamde optimalisaties van de laagvliegroutes over Wezep?

  • 2 januari 2020
  • Author: Marcel
  • Aantal maal bekeken: 8082
  • 0 Comments
Minister negeert WOB verzoek "optimalisaties" Wezep

Op een informatiebijeenkomst in Hattemerbroek presenteerde het ministerie de zogenaamde optimalisaties van de laagvliegroutes over Wezep. Tijdens de bijeenkomst werd niet duidelijk waarop die term “optimalisatie” was gebaseerd. Er waren wat vage cijfers over verbeteringen in het algemeen, maar er was geen duidelijkheid hoe deze cijfers waren ontstaan en er was ook geen inzicht over het effect per dorpskern. Op de betreffende avond heeft HoogoverWezep daar meteen duidelijkheid over gevraagd, er is toen meteen beloofd dat deze cijfers openbaar gemaakt zouden worden.

Als snel bleek dat het ministerie niet van plan was deze cijfers openbaar te maken. Onder het mom dat deze cijfers toch te ingewikkeld zijn voor het publiek (woordkeuze van woordvoerder van het ministerie) worden deze cijfers geheim gehouden, want ‘straks wil iedereen weten of de 55 dB contour door zijn straat loopt’. 

Het ministerie schat dus in dat de gemiddelde burger niet de intelligentie heeft om de cijfers te begrijpen en houdt ze daarom achterwege? Dat zou wel een hele bijzondere reden zijn om informatie achter te houden, we kregen daarom al snel het vermoeden dat er meer aan de hand was. Werd de burger (en B&W van de diverse gemeenten) voorgelogen en waren de “optimalisaties” niet meer dan gebakken lucht, op een namiddag op het ministerie bij elkaar geklust? 

HoogoverWezep heeft daarom een document van drie pagina’s opgesteld met vragen aan het ministerie. De reactie was gelijk aan de eerdere reactie, het ministerie vindt dat er al te veel cijfers zijn gegeven en dat het niet nodig is om meer cijfers te verstrekken. Is het ministerie bang dat te veel informatie zal leiden tot een controleerbaar geheel, en dat bij die controle zou blijken dat de cijfers niet kloppen? Als er een vermoeden is dat de overheid informatie achterhoudt kan elke burger een beroep doen op de Wet Openbaar Bestuur, kortweg de WOB. HoogoverWezep is daarom een WOB procedure gestart om deze cijfers boven water te krijgen.

Deze WOB procedure loopt inmiddels een half jaar en het ministerie doet zijn uiterste best om deze procedure te vertragen. Er wordt gebeld met de opmerking dat de cijfers er misschien helemaal niet zijn, “we weten ook niet alles”, er komen vage antwoorden die nergens toe leiden, er wordt beloofd dat de cijfers er “over twee weken echt zijn”, er wordt om uitstel gevraagd, er wordt beloofd dat de stukken er nu echt aan komen, er wordt weer om uitstel gevraagd, en zo gaat het maar door.

Kortom, het is inmiddels wel duidelijk dat het ministerie niet van plan lijkt te zijn om deze cijfers openbaar te maken. Wat heeft het ministerie hier te verbergen? We hebben inmiddels een officiële klacht bij het ministerie neergelegd, we wachten nog op antwoord... 


Je kunt hier het document lezen met onze klacht en een chronologisch overzicht van de stappen en de reacties. We hebben de namen van de betreffende ambtenaren in deze versie zwart gemaakt.

Klacht behandeling WOB-verzoek door Bestuurskern Directie Luchtvaart

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media