Nieuws

Nulmeting in Wezep en Noordeinde

De objectieve professionele meetpunten van SENSORNET om "in gesprek te blijven" met het ministerie I&W

  • 22 november 2019
  • Author: Marjolein .
  • Aantal maal bekeken: 3160
  • 0 Comments
Nulmeting in Wezep en Noordeinde

SENSORNET voor de nulmeting in Wezep

De gemeente Oldebroek heeft in mei jl. 4 meetpunten laten installeren in Wezep. Op de website van SENSORNET, http://www.sensornet.nl/project/Oldebroek is terug te vinden wat er per etmaal gemeten wordt. De gemeente zelf kan hier rapportages over langere perioden downloaden, waarmee zij hoopt met het ministerie in gesprek te blijven. Als gewone burger kun je tot maximaal 24 uur terugkijken. Zoals je zelf kunt zien op deze website halen we nu al geregeld waarden van zelfs meer dan 65 dB… Wat te denken geeft… Kunnen we er eigenlijk volgens de voorgestelde normen in plan-MER nog wel wat bij hebben? Als dat al zo is, kan het niet heel veel zijn!

Omdat ik woon tussen de meetpunten Veluwelaan en Hoeloosweg kan ik, als ik een vliegtuiggeluid mij opgevallen is, binnen de 24 uur de meetwaarden terugvinden op SENSORNET. Ik hoef dan alleen maar te noteren hoe laat het geluid was en dan kan ik de piek zo terugvinden. Vandaar dat ik in mijn voorbeeld hierboven met het gemeten geluid tijdens het schuren met de schuurmachine en oorkappen op kon staven met objectieve meetgegevens. SENSORNET bepaalt of wat ze meten een vliegtuig is, door tegelijkertijd geluid te meten op meerdere meetposten die op enige honderden meters afstand van elkaar liggen. Pas als op alle meetposten een hoog niveau wordt vastgesteld dan wordt dat gezien als een vliegtuig. (Als leek ben ik dan weer zeer benieuwd of de duinverplaatsingen bij de artillerieoefeningen op het schietterrein dan ook geregistreerd worden als vliegtuiggeluid…, maar dit terzijde. Het zou voor deskundige analytici wel te onderscheiden moeten zijn, gezien in het verloop van het piekgeluid.)  In de rapportages van SENSORNET, die de opdrachtgevers realtime kunnen raadplegen, worden net als bij Explane de meetresultaten gekoppeld aan de vluchtgegevens: de vliegtuigen worden ook hier geïdentificeerd. Kijk hier voor meer informatie.

Het raadplegen van deze website geeft mij een houvast om voor mezelf een beeld te vormen, wat de getallen in de rapportages en de discussies rondom vliegtuiggeluid allemaal betekenen. Het voordeel van deze professionele meetpunten is, is dat de metingen betrouwbaar zijn en ook over de hele linie meten, dus niet alleen de pieken. Een ander voordeel is dat we weten dat de gemeente nu inderdaad ook beschikt over de meetresultaten van voor de wijzigingen in de vliegroutes en de opening van Lelystad Airport. Of het zin heeft om als lokale overheid te proberen dit ministerie te overtuigen, valt nog maar te bezien. De ervaringen rondom Schiphol en de pogingen om het laagvliegen te bestrijden vanuit de “dialoog” met het ministerie, zijn niet erg vertrouwenwekkend. Daarom is een bredere beweging nodig, die de lokale overheden een steun in de rug geeft.

Het nadeel van SENSORNET is, is dat het geen meetpunten door het hele land heeft, maar alleen op plaatsen waar lokale overheden het nodig vonden om met eigen objectieve meetresultaten te komen. Een ander nadeel is dat we als eenvoudige particulieren inderdaad maar 24 uur kunnen terugkijken. Vandaar dat we als Hoog over Wezep ook een eigen meetpunt willen installeren en bezorgde burgers stimuleren te participeren aan het platform Explane.

Figuur 5 De Leq waarden in Wezep in de 24 uur tussen 12:00 uur 4-11-2019 en 12:00 uur op 5 nov 2019

Figuur 6 Lmax waarden in Wezep in de 24 uur tussen 12:00 uur op 4-11-2019 en 12:00 uur op 5 nov 2019

Het is overigens wel aardig om op deze site onze lokaal gemeten vliegtuigherrie te kunnen vergelijken met metingen in de buurt van Schiphol. In de regio Haarlemmerliede en Spaarnwoude, vlak bij Schiphol dus, zien we geregeld waarden van meer dan 75 dB…, maar wordt de 90 dB soms gepasseerd. Opvallend is al dat je hier alleen de gemiddelde (Leq) waarden kunt raadplegen (daar waar beleid op gemaakt zou moeten worden) en niet de pieken (Lmax) (daar waar je echt last van hebt).

De kans is dus groot dat onze metingen heel dicht in de buurt van de paarse lijn uit de buurt van project Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaan komen:

Figuur 7 De Leq waarden bij project Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de 24 uur tussen 13:30 3-11-2019 en 12:30 op 4 nov 2019

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media