Nieuws

Provincie Gelderland benadruk problematiek Wezep in motie

 • 17 december 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 1189
 • 0 Comments

De Provinciale Staten van Gelderland hebben afgelopen week een motie ingediend waarin zij stellen dat zij een herindeling van het luchtruim willen voordat er extra vliegbewegingen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport. De  extra geluidsoverlast voor omgeving Wezep wordt hier expliciet in genoemd.

De motie:


Motie Lelystad Airport, herindeling luchtruim

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 13 december 2017 gehoord de beraadslagingen, overwegende dat

 • Het Rijk al in 2009 een begin zou maken met de herindeling van het luchtruim, maar dit heeft nagelaten waardoor grote nadelige consequenties zijn ontstaan voor de inwoners van onder meer provincie Gelderland;
 • De huidige minister van I&W heeft aangegeven grote zorgvuldigheid te betrachten bij het zoeken naar de juiste oplossingen voor het luchtverkeer van en naar Lelystad Airport;
 • Het inpassen van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport in het huidige luchtruim een korte termijn oplossing met vele beperkingen is;
 •  Het aanpassen van de vliegroutes na een herindeling van het luchtruim een lange termijn en gedragen oplossing is;
 • De routes sinds juni een aantal keer gewijzigd zijn met iedere keer aanvullende ingrijpende gevolgen voor de provincie Gelderland zoals een route over Luchthaven Teuge waardoor Paracentrum Holland moet verplaatsen, een tweede route over Ede om het luchtruim in Noord Brabant te ontzien, een korte stijging van 1.800 – 2.700 meter met veel extra geluidsoverlast voor omgeving Wezep en een wachtgebied dat verplaatst vanuit Overijssel naar Gelderland;
 • De MER, waarop de besluitvorming over Lelystad Airport mede is gebaseerd, onjuistheden bevat en de uitkomsten van het lopende onderzoek nog niet bekend zijn;
 • Herindeling van het luchtruim voldoende ruimte in het luchtruim creëert om hoger te vliegen van en naar Lelystad Airport.

spreken uit:

 • dat zij eerst een herindeling van het luchtruim willen voordat er extra vliegbewegingen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport.

verzoeken de griffie:

 • Deze motie onder de aandacht te brengen van de minister en de leden van de Tweede Kamer. en gaan over tot de orde van de dag.

 

Documents to download

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media