Nieuws

Stuur zelf de stuitingsbrief nu de informatieavond niet doorgaat

Richtlijnen voor het invullen van de stuitingsbrief

 • 13 maart 2020
 • Author: Marjolein .
 • Aantal maal bekeken: 36139
 • 0 Comments
Stuur zelf de stuitingsbrief nu de informatieavond niet doorgaat

In verband met het Coronavirus heeft de overheid bijeenkomsten met veel mensen verboden. De bijeenkomst die Hoog over Wezep voor 17 maart as. in Coelenhage had gepland, valt daaronder. Wij begrijpen dit. De volksgezondheid gaat voor alles. Het betekent wel dat ons plan om in Coelenhage informatie te geven, ter plaatse de brieven in te vullen en deze vervolgens in één pakket bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat af te leveren, niet door kan gaan.
Iedereen zal dus zelf actie moeten ondernemen. Dat is belangrijk. Want als Lelystad Airport onverhoopt toch opengaat, is de kans op geluidshinder en milieu- en gezondheidsschade in onze omgeving reëel en dat zal zich vertalen in waardevermindering van huizen. Ook ondernemingen die het moeten hebben van de kernwaarden van onze natuur en rustige omgeving zullen met schade te maken krijgen.

Wat, hoe en wanneer

 • Hier vind u een voorbeeld van de stuitingsbrief. (Deze is door juristen opgesteld.)
 • Print de brief en vul hem volledig in.
 • Verstuur hem bij voorkeur per aangetekende post. Bewaar het bewijs.
 • Verstuur de brief vóór 1 april 2020 naar het bovenaan de brief vermelde adres.

Waarom

 • Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit voor Airport Lelystad van kracht geworden. Daarna geldt voor het indienen van een schadeclaim een wettelijke termijn van vijf jaar. Op 1 april 2020 eindigt deze termijn en kunnen geen claims meer worden ingediend.
 • Voor burgers, ondernemers en lagere overheden is een vreemde situatie ontstaan: Lelystad Airport is nog steeds niet geopend en van alles is onzeker over routes, vlieghoogtes, geluidshinder en uitstoot.
  De onduidelijkheid wordt vergroot doordat in de komende jaren het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld en de regering heeft verzekerd dat daarbij de nu voor Lelystad Airport ontwikkelde routes (de zogeheten B+ routes) geen uitgangspunt zijn. Dat betekent dat iedereen in de wijde omgeving van de routes van Lelystad Airport rekening moet houden met overlast en dus schade. Ook mensen en bedrijven die nu denken de dans te ontspringen, lopen dus risico’s.
 • Door vóór 1 april 2020 de stuitingsbrief op te sturen, wordt de termijn om te claimen met vijf jaar verlengd: tot 1 april 2025.

Nogmaals: u moet het zelf doen. Hoog over Wezep en de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) zullen u naar vermogen blijven informeren en blijven lobbyen.

Donatie
De mensen van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen en de negentien aangesloten belangengroepen, waaronder Hoog over Wezep, doen alles vrijwillig en onbezol­digd. De kosten van onderzoek, het inwinnen van expertise, juridisch advies en het geven van voorlichting zijn stevig en worden geheel betaald uit giften en donaties. Uw bijdrage wordt dan ook heel erg op prijs gesteld.

Stichting Laagvliegen NEE (waarin de samenwerkende groepen zijn verenigd) heeft een ANBI-status. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is aftrekbaar van de inkom­stenbelasting.

Het rekeningnummer is: NL74 RABO 033 744 8531 t.n.v. Stichting Laagvliegen Nee

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media