Nieuws

Vertrouwen nog altijd ver te zoeken

  • 19 november 2018
  • Author: Marcel
  • Aantal maal bekeken: 901
  • 0 Comments
Vertrouwen nog altijd ver te zoeken

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), waar HoogoverWezep ook in deelneemt,  hebben in het Gelderse Hattem gesproken met topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. SATL heeft daar duidelijk uitgesproken dat er nog altijd geen vertrouwen is in minister Cora van Nieuwenhuizen. Dat vertrouwen kan zij alleen terugwinnen door eerst de volledige herziening van het luchtruim af te wachten en dan pas te besluiten of er ruimte is voor Lelystad Airport.

Een schone lei, B+ van tafel
Tijdens het overleg in Hattem hebben directeur-generaal Luchtvaart J.H. Dronkers en programmadirecteur Herziening Luchtruim R. Vrugt uitgesproken dat de bedoeling van de herziening van het luchtruim is dat er met “een schone lei” wordt gestart. Alle bestaande uitgangspunten gaan dus van tafel, inclusief de voor ons desastreuze B+ route.

Geen vertrouwen in de minister
Dit zijn goede en belangrijke uitspraken, een herindeling van het luchtruim kan niet bestaan uit een beetje naar links en rechts schuiven van de bestaande routes. Toch kunnen ook deze uitspraken het wantrouwen in de minister niet wegnemen, ook in het verleden is immers gebleken dat de minister, en haar voorgangers, adviezen van specialisten naast zich neerlegde en toch haar eigen koers bleef aanhouden.

Aanbevelingen
We hebben daarom aan diverse politici een notitie gestuurd met de volgende aanbevelingen:

1. Bevestigen door de minister dat bij de integrale herziening van het luchtruim B+ en de daarop aansluitende laagvliegroutes geen uitgangspunt zijn.
2. Opschorten van de besluitvorming over Lelystad Airport.
3. Afkondigen van een groeistop voor de luchtvaart.
4. Vaststellen van de Mobiliteitsnota 2020 – 2050.
5. Heroverwegen, op basis van de nieuwe Mobiliteitsnota, van nut en noodzaak van Lelystad Airport.
6. Integraal herzien van het luchtruim en ontwerpen van nieuwe vliegroutes en eigentijdse vliegprofielen op basis van schone leien en met bijbehorende nieuwe MER’s en MKBA’s . (Concepten en tijdpaden op papier en ‘open einden’ zijn echt niet genoeg. Bewijs dat wat ten aanzien van laagvliegen en ontzien van mens en leefmilieu wordt voorgespiegeld daadwerkelijk en binnen de gestelde termijnen kan en ook gebeurt.)
7. Pas als aan 6. is voldaan en een en ander daadwerkelijk is geïmplementeerd, besluiten of Lelystad Airport open kan. 

Lees hier de verstuurde notitie
 

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media