Nieuws

Over onze hoofden, of toch niet?

  • 27 februari 2019
  • Author: Marcel
  • Aantal maal bekeken: 989
  • 0 Comments

De afgelopen weken is de chaos in dossier Lelystad Airport zo mogelijk nog groter geworden. Opeens was er een nieuwe route die met een bochtje om Wezep / Hattemerbroek heen ging. Na maanden wikken en wegen was dit de oplossing van het ministerie voor “het probleem Wezep”. Maar heel erg hard is er in die maanden blijkbaar niet gewerkt, de presentatie van de nieuwe route was onduidelijk en bijzonder slecht voorbereid. Wij hebben uiteraard als eerste aan het ministerie gevraagd of deze route echt beter was dan de oude en waarop dat dan was gebaseerd. Er zijn bij de nieuwe route geen cijfers bekend gemaakt met betrekking tot het aantal ernstig gehinderden, dus hoeveel beter was die route nu eigenlijk?

Nieuwe slachtoffers

Ook waren er nu “nieuwe” slachtoffers. Kampen zag de routes opeens wel dichterbij komen en Hattem vreesde ook meer overlast. Het ministerie had Kampen niet betrokken bij de nieuwe plannen en kon ook aan Hattem niet aangeven of de overlast zou groeien.

Proefballon lek geschoten

Na een week chaos gaf het ministerie te kennen dat de nieuwe route niet het laatste woord was.. De route had ook nog niet naar buiten mogen komen: het ministerie bood zijn excuses aan. Het proefballonnetje lijkt lek geschoten, de routes lijken weer terug over woonkernen Wezep en Hattemerbroek. En dit wordt allemaal besproken zonder ons daarbij te betrekken. Er wordt wel over ons gepraat maar niet met ons. Is dit wat de minister bedoelde met “experimenteren met Wezep”?

Vragen van drie coalitiepartijen

Drie van de vier coalitiepartijen (ChristenUnie, CDA en D66) kunnen er ook geen touw meer aan vastknopen, zij stellen 13 vragen over de nieuwe route. Vooral vragen 12 en 13 zijn voor ons van belang. We kunnen deze samenvatten als “is er eigenlijk zonder herindelen van  het luchtruim en loslaten van de gewraakte routeset B+ wel een oplossing voor het probleem Wezep”?

Vraag 12
Als een ruimere bocht over Kampen-Reeve en Hattem qua aantal gehinderden niet beter is dan de oorspronkelijke krappere bocht over Wezep, is er dan
überhaupt nog een acceptabele corridor te vinden in zuidelijke richting boven
het «oude land»?

Vraag 13
Is het niet beter om na luchtruimherziening naar geheel andere routes uit te
zien, die het «oude land’ niet raken, om zo de overlast voor omwonenden te
minimaliseren?

We wachten de antwoorden van de minister af, maar verwachten er weinig van. De LVNL heeft al eerder gezegd dat er geen oplossing mogelijk is, de hoogst haalbare hoogte boven Wezep is zo’n 2.500 meter. Dat is nog altijd een laagvliegroute! We blijven het dus herhalen: Lelystad Airport kan niet open zolang er geen goede herindeling is. En “een beetje naar links of rechts” of “een beetje omhoog” is geen goede herindeling!


 Chaos is compleet in hoofdpijndossier Lelystad Airport, hoe nu verder?

Verlegde vertrekroute Lelystad Airport op Veluwe niet definitief, ministerie biedt excuses aan

De slag om Wezep

Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) Amhaouch (CDA) en Paternotte
(D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het verleggen van
de laagvliegroute bij Hattemerbroek

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media