Natura 2000, fiets- en wandelbrochure

Onze fiets- en wandelbrochure, met mooie beschrijvingen van onze fantastiche omgeving, heeft veel aandacht gekregen. Klik op onderstaande link voor het artikel en de brochure.
 

Het laatste nieuws:

Dertienduizend stuitingsbrieven Lelystad Airport

Om het recht op schadeclaim indienen veilig te stellen

 • 30 juli 2020
 • Author: Marjolein .
 • Aantal maal bekeken: 748866
 • 0 Comments
Dertienduizend stuitingsbrieven Lelystad Airport

Begin dit jaar waarschuwden juristen van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), dat op 1 april de officiële termijn van vijf jaar verliep waarbinnen een verzoek tot vergoeding van schade door Lelystad Airport kon worden ingediend. Een merkwaardige situatie, want de opening van dit ‘vakantievliegveld’ is door foutieve rapporten en onder druk vanuit de samenleving keer op keer uitgesteld. Daardoor weet niemand of en zo ja hoeveel schade, bijvoorbeeld door waardevermindering van huizen, kan worden oplopen, mocht het vliegveld toch ooit opengaan.

Vanuit SATL is een advocatenbureau geraadpleegd gespecialiseerd in schadeclaims, en deze kwam met de volgende inschatting: Voor een gemiddeld huis in Gelderland van € 313.500 is de te verwachten waardedaling € 9.405 tot € 31.350, wat neerkomt op een waardedaling tussen de 3 en 10%.

SATL verwacht intussen dat Lelystad Airport gesloten blijft. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen adviseerden zijn juristen om vóór 1 april persoonlijk en aangetekend een zogeheten stuitingsbrief naar IenW te sturen. Door dat te doen wordt de claimtermijn verlengd. De groepen van SATL verspreidden de boodschap en organiseerden onder meer in Dalfsen, Hattem en Oldebroek informatie- en tekensessies. B&W van Heerde belegden zelf een gemeentelijke bijeenkomst en vroegen SATL uitleg te komen geven.

De helft uit Gelderland
Het Schadeloket Luchtvaart van het ministerie van IenW heeft zijn handen vol gehad aan de verwerking van het ongekend grote aantal brieven die elk afzonderlijk moesten worden afgehandeld en beantwoord. Cijfers konden daardoor niet meteen worden verstrekt. Op verzoek van SATL zijn ze nu beschikbaar gesteld.

In totaal heeft IenW 13.025 stuitingsbrieven ontvangen. Daarvan zijn 130 ongeldig verklaard, omdat ze te laat binnenkwamen. Van de geldige 12.895 zijn 261 afkomstig van bedrijven en 12.764 van particulieren.

De twee provincies waar de zorgen én het verzet tegen het vakantievliegveld het grootst zijn, gaan veruit aan kop: Gelderland met meer dan de helft van het totaal (6.809) en Overijssel met een kwart (3.209). Met bijna een vijfde (2.425) komt Flevoland op plaats drie. Klaarblijkelijk maken meer Flevolanders zich zorgen over het vliegveld in hun omgeving dan hun provinciebestuur graag wil doen voorkomen. Samen nemen de drie provincies ruim 96 procent voor hun rekening. De rest komt hoofdzakelijk uit Friesland, Utrecht en uit Noord- en Zuid-Holland.

Veel uit Noordoost-Veluwe
Een inventarisatie naar gemeente of woonkern heeft het Schadeloket niet gemaakt. Navraag in Heerde leert dat deze Noordoost-Veluwse gemeente, die actief brieven verzamelde, maar liefst 1.178 exemplaren bij IenW afleverde. Daarnaast zullen ook individuele Heerdenaren zelf een brief hebben gestuurd. Naar verwachting hebben ook vanuit de Oldebroekse kernen Wezep, Hattemerbroek en Noordeinde veel ongeruste mensen gereageerd, net als vanuit het aangrenzende Hattem. De Noordoost-Veluwe ligt pal onder de geplande lage vliegroutes en boven het gebied zouden de vliegtuigen ook nog eens met veel lawaai en uitstoot moeten doorstijgen. Van elders op de Oost- en Zuid-Veluwe en uit het actieve Overijsselse Vechtdal zullen eveneens velen uiting hebben gegeven aan hun zorgen over de nadelige gevolgen van het ‘pretvliegveld’ voor hun woon- en leefomgeving.

Overzicht op basis van de door Schadeloket Luchtvaart van het ministerie van IenW verstrekte gegevens en bij deze gecorrigeerde gegevens:
 

Totaal door IenW ontvangen 13.025 + 77 = 13.102
Te laat en niet rechtsgeldig 130 + 2 = 132
Op tijd en rechtsgeldig 12.895 + 75 = 12.970

 

Percentage per 12.970
Gelderland 6.809 52,50%
Overijssel 3.209 24,74%
Flevoland 2.425 18,70%
Friesland 220 1,70%
Utrecht 101 0,78%
Noord-Holland 68 0,52%
Zuid-Holland 37 0,29%
Noord-Brabant 10 0,08%
Limburg 9 0,07%
Groningen 6 0,05%
Zeeland 1 0,01%
Drenthe 75 0,58%

 

Meer informatie is te vinden via www.satl-lelystad.nl.

Meer informatie over de schade is te vinden via www.satl-lelystad.nl/schade

Zie ook RTV Oost: Gemeenten wijzen inwoners op het verhalen van toekomstige schade door vliegroutes

 

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x


Visie HoogoverWezep

HoogoverWezep heeft een document opgesteld waarin de specifieke problemen voor Wezep / Hattermerbroek worden benadrukt en waarin haar visie daarop is vastgelegd.

Het document is inmiddels aan verschillende lokale en landelijke politici aangeboden..

De noodklok in Wezep wordt geluid

Wezep heeft gereageerd

We hebben u via flyers, Twitter, Faceboek, interviews in de Stentor en deze website opgeroepen om de internetconsultatie in te vullen. In een week is er veel gebeurd, u hebt massaal gereageerd op de oproep en de oproep is door heel veel mensen opgepikt en doorgegeven.

Meer acties onderweg

De internetconsultatie is inmiddels gesloten, maar we zijn nog lang niet klaar. We willen rond de tafel met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, we willen dat elke inwoner weet wat er gaat gebeuren en uiteindelijk willen we dat de huidige plannen van tafel gaan. De volgende actie is een manifestatie op vliegveld Lelystad op 11 november.  Het is een initiatief van Red de Veluwe, maar ook HoogOverijssel, Laagvliegroutes Nee uit Friesland en Nee tegen laagvliegroute over Ede, doen mee aan dit protest.  Doel is duidelijk maken dat lange, lage vliegroutes boven onze dorpen en natuur niet worden geaccepteerd.
Er zijn nog meer acties gepland, dus hou deze website in de gaten en volg ons op social media.

U kunt hem bijna niet hebben gemist, de flyer waarvan er 6.000 zijn verspreid.


Weet u

 • dat Lelystad Airport vanaf april 2019 de vakantievluchten van Schiphol moet gaan overnemen?
 • dat vanaf dan Boeings heel Iaag en pal over Wezep/Hattemerbroek dreigen te gaan vliegen?
 • dat er uiteindelijk elke 10 minuten een toestel over komt denderen, van 6.00 uur 's ochtend tot middernacht - ook onder school- en kerktijd?
 • dat Wezep volgens officieel onderzoek de meeste 'ernstig gehinderden' en 'ernstig slaapverstoorden' krijgt, meer dan bijvoorbeeld Almere, Dronten, Biddinghuizen of Lelystad? • dat Wezep/H'broek deze problemen krijgt omdat men andere plaatsen wil ontzien? 

En weet u

 • dat Wezep/H'broek gevaar loopt dubbel gepakt te worden omdat er nu ook plannen circuleren om de vliegtuigen meteen na Wezep/H'broek op vol motorvermogen te laten stijgen — om zo de rest van de Veluwe minder te belasten?
 • dat dit zoveel extra geluids- en milieuoverlast gaat opleveren dat burgemeester Hoogendoorn van 'desastreus' spreekt? 

En weet u ook

 • dat Den Haag altijd gevoelig is voor aantallen?
 • dat niets doen het doemscenario voor Wezep/H'broek alleen maar dichterbij kan brengen? 


 

Laag over WHC

Woensdag 13 december: Informatiebijeenkomst in Wezep

 

WEZEP BLIJF ALERT!

Weet u

 • dat bij de internetconsultatie over Lelystad Airport de meeste reacties afkomstig zijn uit Wezep/Hattemerbroek? 33% van de 6.400 reacties!
 • dat Wezep/Hattemerbroek zo een krachtig signaal heeft afgegeven over wat hier leeft?
 • dat er voor en achter de schermen volop ontwikkelingen gaande zijn?
 • dat de race nog niet gelopen is en het zaak is geïnformeerd en alert te blijven?

Weet dan
dat de bewonersgroep HoogOverWezep op 13 december een informatieve bijeenkomst organiseert, waar u van harte welkom bent. Betrokken en actieve experts geven uitleg over achtergronden en stand van zaken en beantwoorden vragen. Sprekers zijn:

Jules van der Weerd : inwoner Hattemerbroek en lid Bewonersdelegatie Lelystad. Actief in HoogOverWezep. Jules zal vooral ingaan op de gevolgen van ‘Lelystad’ voor Wezep en omgeving.
Wim Liesker : inwoner Ossenzijl, lid van HoogOverijssel. Vlieger en kenner van het luchtruim. Wim zal de voorstellen voor de vliegroutes toelichten.
Leon Adegeest : inwoner Dalfsen, lid HoogOverijssel. Specialist in het onderzoek naar de effecten Lelystad (de MER). Heeft diverse fouten aangetoond en wordt inmiddels landelijk als deskundige erkend. Leon zal zijn kennis en ervaringen toelichten.
Alexander ter Kuile : luchtvaartexpert uit Haarle, lid HoogOverijssel. Vz Bewonersdelegatie Lelystad. Alexander zal een toelichting geven op het rapport. bewonersdelegatie. Met o.a. de gaten in het luchtvaartbestel en de noodzaak om eerst het luchtruim te herzien vóór de opening van ‘Lelystad`.

 

INFORMATIEBIJEENKOMST VLIEGOVERLAST LELYSTAD AIRPORT

Woensdag 13 december: 19.30-22.00 uur (zaal open 19.00 uur)

Partycentrum Coelenhage, Zuiderzeestraatweg 486 Wezep

(Kom op tijd. Het aantal plaatsen is beperkt.)


Klik hier voor de flyer

Onderdeel van SATL

HoogoverWezep is onderdeel van SATL, de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen.

Schrijf je in voor de SATL nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen

 
*verplicht veld

Meer nieuws:

SGP: uitstel tot na herindeling

 • 29 november 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 615
 • 0 Comments

Nadat SGP Oldebroek gisteren onze visie gedeeld heeft met de landelijke SGP, heeft de Tweede Kamerfractie aangegeven de opening van Lelystad Airport uit te willen stellen tot de herindeling van het luchtruim. Fantastisch nieuws!

CDA bijeenkomst in Wezep: geen gehoor

CDA lijkt belangen Schiphol en Lelystad belangrijker te vinden dan die van de Veluwe

 • 21 november 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 1191
 • 0 Comments
CDA bijeenkomst in Wezep: geen gehoor

Maandag 20 november was er een bijeenkomst van het CDA met een bezoek van Mustafa Amhaouch. HoogoverWezep was uitgenodigd om haar standpunten te onderbouwen en heeft daar ook uitgebreid de tijd voor gekregen.

Vooraf was aangekondigd dat Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch langs zou komen "om nog eens uit te leggen hoe de keuze voor de vliegroute vanuit Lelystad tot stand gekomen is." Dat leek op een vooringenomen standpunt, die vrees is helaas niet weggenomen.

 

D66: eerst herindelen, dan pas uitbreiden

Aandacht in de motie voor alle actiegroepen

 • 19 november 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 0
 • 0 Comments

D66 verzoekt de Tweede Kamerfractie om er voor te zorgen dat de extra vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport niet eerder plaatsvinden dan dat het luchtruim is heringedeeld op een wijze dat overlast tot een minimum is beperkt.

Als eerst constatering in de motie wordt geconstateerd dat "er veel verschillende actiegroepen zijn die omwille van de overlast strijden voor hogere vliegroutes en ontevreden zijn over de transparantie van het proces".

Een hele mooie mijpaal voor alle actiegroepen, nu de andere partijen nog overtuigen!

Tweede Kamer wil tekst en uitleg van minister over geluidsoverlast Lelystad Airport

 • 14 november 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 0
 • 0 Comments

De brieven, berichten, toesraken, toeters en spandoeken doen hun werk. Ze worden gezien en dat is goed nieuws, een klen succesje,

 

Inwonersdelegatie gaat advies uitbrengen over aansluitroutes Lelystad Airport

 • 14 november 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 668
 • 0 Comments

Een delegatie van bewoners uit Gelderland, Overijssel, Flevoland, Drenthe en N-Holland gaat een advies opstellen over ‘Lelystad’. De groep heeft alle ruimte en vrijheid gekregen om haar advies op te stellen. Eind november zal het advies worden aangeboden. Vanuit ons gebied is Jules van der Weerd uit Hattermerbroek lid van de delegatie. Jules is actief betrokken bij zowel HoogoverWezep als Red de Veluwe.

Milieu- en Natuurorganisatie Groentje uit Wezep stuurde brief aan het ministerie van I&M

 • 13 november 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 428
 • 0 Comments

Milieu- en Natuurorganisatie Groentje uit Wezep heeft een brief gestuurd aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarin zij hun standpunt over de geplande vliegroutes duidelijk maken. U leest hun bief en de reactie van I&M mhier op de site.

HoogoverWezep demonstreerde mee op vliegveld Lelystad

 • 11 november 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 1779
 • 0 Comments
HoogoverWezep demonstreerde mee op vliegveld Lelystad

HoogoverWezep heeft met enkele tientallen inwoners van Wezep en Hattermerbroek meegedaan aan de demonstratie tegen de geplande laagvluchten vanaf vliegveld Lelystad. Met een paar honderd demonstranten hebben we duidelijk gemaakt dat deze plannen echt van tafel moeten.

HoogoverWezep weer te gast bij LocoFM

 • 8 november 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 0
 • 0 Comments

Vandaag was HoogoverWezep weer te gast bij LocoFM,  u kunt het interview hier terugluisteren.

Lelystad Airport en Schiphol - Zondag met Lubach

 • 6 november 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 0
 • 0 Comments

Het vliegveld in Lelystad gaat flink uitbreiden, tot grote woede van omliggende provincies. De vluchtroutes zullen namelijk een stuk lager liggen dan die van Schiphol waardoor veel geluidsoverlast wordt verwacht. Net als Schiphol, dat voor 92% in handen is van de overheid, past Lelystad Airport allerlei tactieken toe om toch die uitbreiding voor elkaar te krijgen, zoals geluidssterkte berekenen in plaats van meten (want dat levert lagere waarden op), slim geplande inspraakavonden en matsing door de overheid met belastingvrije kerosine. Om 21.50 op NPO3.

HoogoverWezep stuurt brief aan Commissie voor Infrastructuur en Milieu

 • 6 november 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 545
 • 0 Comments

In verband met de geplande Technische Briefing over de MER voor Lelystad Airport heeft HoogOverWezep een brief gestuurd aan alle leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu. Omdat Wezep/Hattemerbroek bij de implementatie van B+ (de geplande route over Wezep/Hattemerbroek) zwaar wordt getreoffen hebben we de leden een aantal vragen gesteld. U leest de volledige brief hier op de site.

Eerste234567891011Laatste

Volg ons op social media