Natura 2000, fiets- en wandelbrochure

Onze fiets- en wandelbrochure, met mooie beschrijvingen van onze fantastiche omgeving, heeft veel aandacht gekregen. Klik op onderstaande link voor het artikel en de brochure.
 

Het laatste nieuws:

Brief zes gemeenten aan informateur

 • 2 juli 2021
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 6395472
 • 0 Comments

De burgemeesters van Elburg, Epe, Hattem, Oldebroek, Voorst en Heerde schreven onlangs een brief aan de informateur waarin zij aandacht vragen voor de problemen van Lelystad Airport. In de brief vragen zij de informateur om

 • Lelystad Airport (voorlopig) niet te openen voor groot handelsverkeer
 • De ingediende zienswijzen te beoordelen in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de algemene discussie over luchtvaart
 • Met een concreet en duidelijk plan te komen met betrekking tot de luchtruim herziening.
 • Op basis hiervan te oordelen over een eventuele opening van Lelystad Airport
 • Over bovenstaande punten een transparante dialoog aan te gaan

Allereerst onze complimenten voor de samenwerking van deze gemeenten. Lelystad Airport gaat een serieus probleem vormen voor welzijn en welvaart in onze regio, het is goed dat deze gemeenten zich dat realiseren en samenwerken om dat te voorkomen.

De gemeenten schenken met deze brief ook aandacht aan de onrust die in de wijde omgeving bestaat over de opening van Lelystad Airport. Inwoners vrezen de overlast en gezondheidsrisico's en ondernemers vrezen voor hun toekomst omdat toeristen zich zullen verplaatsen naar omgevingen waar nog wel rust is.

Ook schenken de gemeenten aandacht aan het feit dat de procedures rondom Lelystad Airport het vertrouwen in de overheid ernstig hebben geschaad. Berekeningen die niet kloppen, beloftes die niet worden nagekomen, gemaakte keuzes die alleen maar zijn gericht op méér luchtvaart met meer overlast en gezondheidsrisico’s als gevolg. Een nieuw vliegveld openen is met de huidige klimaatproblemen al een verkeerde keuze, een vliegveld doordrukken zonder serieuze aandacht voor alle problemen rijmt echt niet met de beloofde nieuwe bestuurscultuur.

Belangrijk tijdstip

De brief komt op een belangrijk tijdstip. Deze week bleek uit de voortgangsbrief programma Luchtruimherziening van demissionair minister Van Nieuwenhuizen dat er geen oplossing komt voor de laagvliegroutes. Waar de minister tot nu toe steeds heeft gezegd dat er een oplossing is of gaat komen en dat vliegtuigen “straks zo hoog vliegen dat je ze amper hoort” blijkt nu dat deze uitspraken nergens op waren gebaseerd. De minister wist ook toen al - of had toen al kunnen weten - dat er geen oplossing mogelijk is voor de laagvliegroutes. Als Lelystad Airport opent zal dat zijn inclusief laagvliegroutes en zullen die ook nooit meer verdwijnen. Het is goed dat gemeenten zich dat realiseren en met deze brief een duidelijk statement maken.

Burgemeesters “geschiphold”?

In oktober 2019 heeft de minister een aantal “optimalisaties” bij Wezep / Hattemerbroek gepresenteerd aan de burgemeesters. Onderaan de voortgangsbrief staat een kaartje van de laagvliegroutes van Lelystad Airport, daar zijn de “optimalisaties” opeens weer verdwenen. Is er hier gewoon een fout gemaakt - fouten vallen in dit dossier altijd uit in het voordeel van de luchtvaart - of zijn de burgemeesters “geschiphold” en waren de optimalisaties een zoethoudertje?

Samen verder

Zoals gezegd zijn we erg blij dat gemeenten met elkaar opkomen voor de rust, gezondheid en economie in onze omgeving. We blijven dan ook - als HoogoverWezep, maar ook als SATL - graag samenwerken met de gemeenten. 

 


De brief van de zes gemeenten

Twee brieven over de ‘optimalisatie’ bij Wezep/Hattemerbroek

Voortgangsbrief programma Luchtruimherziening

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x


Visie HoogoverWezep

HoogoverWezep heeft een document opgesteld waarin de specifieke problemen voor Wezep / Hattermerbroek worden benadrukt en waarin haar visie daarop is vastgelegd.

Het document is inmiddels aan verschillende lokale en landelijke politici aangeboden..

De noodklok in Wezep wordt geluid

Wezep heeft gereageerd

We hebben u via flyers, Twitter, Faceboek, interviews in de Stentor en deze website opgeroepen om de internetconsultatie in te vullen. In een week is er veel gebeurd, u hebt massaal gereageerd op de oproep en de oproep is door heel veel mensen opgepikt en doorgegeven.

Meer acties onderweg

De internetconsultatie is inmiddels gesloten, maar we zijn nog lang niet klaar. We willen rond de tafel met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, we willen dat elke inwoner weet wat er gaat gebeuren en uiteindelijk willen we dat de huidige plannen van tafel gaan. De volgende actie is een manifestatie op vliegveld Lelystad op 11 november.  Het is een initiatief van Red de Veluwe, maar ook HoogOverijssel, Laagvliegroutes Nee uit Friesland en Nee tegen laagvliegroute over Ede, doen mee aan dit protest.  Doel is duidelijk maken dat lange, lage vliegroutes boven onze dorpen en natuur niet worden geaccepteerd.
Er zijn nog meer acties gepland, dus hou deze website in de gaten en volg ons op social media.

U kunt hem bijna niet hebben gemist, de flyer waarvan er 6.000 zijn verspreid.


Weet u

 • dat Lelystad Airport vanaf april 2019 de vakantievluchten van Schiphol moet gaan overnemen?
 • dat vanaf dan Boeings heel Iaag en pal over Wezep/Hattemerbroek dreigen te gaan vliegen?
 • dat er uiteindelijk elke 10 minuten een toestel over komt denderen, van 6.00 uur 's ochtend tot middernacht - ook onder school- en kerktijd?
 • dat Wezep volgens officieel onderzoek de meeste 'ernstig gehinderden' en 'ernstig slaapverstoorden' krijgt, meer dan bijvoorbeeld Almere, Dronten, Biddinghuizen of Lelystad? • dat Wezep/H'broek deze problemen krijgt omdat men andere plaatsen wil ontzien? 

En weet u

 • dat Wezep/H'broek gevaar loopt dubbel gepakt te worden omdat er nu ook plannen circuleren om de vliegtuigen meteen na Wezep/H'broek op vol motorvermogen te laten stijgen — om zo de rest van de Veluwe minder te belasten?
 • dat dit zoveel extra geluids- en milieuoverlast gaat opleveren dat burgemeester Hoogendoorn van 'desastreus' spreekt? 

En weet u ook

 • dat Den Haag altijd gevoelig is voor aantallen?
 • dat niets doen het doemscenario voor Wezep/H'broek alleen maar dichterbij kan brengen? 


 

Laag over WHC

Woensdag 13 december: Informatiebijeenkomst in Wezep

 

WEZEP BLIJF ALERT!

Weet u

 • dat bij de internetconsultatie over Lelystad Airport de meeste reacties afkomstig zijn uit Wezep/Hattemerbroek? 33% van de 6.400 reacties!
 • dat Wezep/Hattemerbroek zo een krachtig signaal heeft afgegeven over wat hier leeft?
 • dat er voor en achter de schermen volop ontwikkelingen gaande zijn?
 • dat de race nog niet gelopen is en het zaak is geïnformeerd en alert te blijven?

Weet dan
dat de bewonersgroep HoogOverWezep op 13 december een informatieve bijeenkomst organiseert, waar u van harte welkom bent. Betrokken en actieve experts geven uitleg over achtergronden en stand van zaken en beantwoorden vragen. Sprekers zijn:

Jules van der Weerd : inwoner Hattemerbroek en lid Bewonersdelegatie Lelystad. Actief in HoogOverWezep. Jules zal vooral ingaan op de gevolgen van ‘Lelystad’ voor Wezep en omgeving.
Wim Liesker : inwoner Ossenzijl, lid van HoogOverijssel. Vlieger en kenner van het luchtruim. Wim zal de voorstellen voor de vliegroutes toelichten.
Leon Adegeest : inwoner Dalfsen, lid HoogOverijssel. Specialist in het onderzoek naar de effecten Lelystad (de MER). Heeft diverse fouten aangetoond en wordt inmiddels landelijk als deskundige erkend. Leon zal zijn kennis en ervaringen toelichten.
Alexander ter Kuile : luchtvaartexpert uit Haarle, lid HoogOverijssel. Vz Bewonersdelegatie Lelystad. Alexander zal een toelichting geven op het rapport. bewonersdelegatie. Met o.a. de gaten in het luchtvaartbestel en de noodzaak om eerst het luchtruim te herzien vóór de opening van ‘Lelystad`.

 

INFORMATIEBIJEENKOMST VLIEGOVERLAST LELYSTAD AIRPORT

Woensdag 13 december: 19.30-22.00 uur (zaal open 19.00 uur)

Partycentrum Coelenhage, Zuiderzeestraatweg 486 Wezep

(Kom op tijd. Het aantal plaatsen is beperkt.)


Klik hier voor de flyer

Onderdeel van SATL

HoogoverWezep is onderdeel van SATL, de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen.

Schrijf je in voor de SATL nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen

 
*verplicht veld

Meer nieuws:

Mailing naar aanleiding van bezoek van de heer Dronkers

 • 31 januari 2018
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 2380
 • 0 Comments

Afgelopen maandag zouden we een overleg hebben met minister van Nieuwenhuizen. Zij moest door ziekte helaas afzeggen, maar werd vervangen door de heer Dronkers, directeur-generaal Luchtvaart van het ministerie van I&W. We hebben hem een document overhandigd waarin de specifieke problemen voor Wezep nog eens worden benoemd en waar we nog eens wijzen op de nieuw gevonden fouten in de MER waardoor Wezep nog erger getroffen dreigt te worden dan eerst werd verwacht.

We hebben dit document vandaag ook per e-mail verzonden aan de commissieleden van de Tweede Kamer en de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Hieronder leest u de mail en vind u een link naar het document.

Brief aan minister: geen gehoor

 • 30 januari 2018
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 2665
 • 0 Comments

We hebben de minister op 7 december een brief gestuurd met daarin onze eigen geluidsberekeningen bij doorstijgen boven Wezep. Behalve de papieren variant van een autoreply hebben we nog geen reactie van haar mogen ontvangen. Op 3 januari hebben we een brief gestuurd met betrekking tot nieuw gevonden fouten in de MER berekeningen, ook op deze brief hebben we nog geen reactie ontvangen.

De minister weigert nog steeds op onze vragen in te gaan, ondanks het aandringen van de Nationale Ombudsman op betrokkenheid van de burger bij belangrijke processen als Lelystad Airport.

De minister wil graag ons vertrouwen, wij vertrouwen er daarom op dat onze brieven alsnog beantwoord gaan worden. Voor de zekerheid hebben we haar wel onderstaande herinnering gestuurd.

 

E-mail aan de commissie voor de MER: nadruk op door ons gevonden fouten

 • 16 januari 2018
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 1892
 • 0 Comments

HoogoverWezep heeft een mail gestuurd aan de commissie voor de MER om een aantal zaken extra te benadrukken.

 • Herinnering aan de eerder verstuurde expertberekeningen waaruit blijkt dat Wezep zeer zwaar zal worden getroffen bij stijging vanaf 1.800 meter boven Wezep
 • Herinnering aan de brief aan de minister waarin we vaststellen dat er in de MER wordt gerekend met een vlieghoogte van 3.000 meter terwijl de werkelijke vlieghoogte 1.800 meter zal zijn

Omdat de overlast hierdoor ook veel groter zal zijn dan eerdere berekeningen aantoonden is de keuze voor de B+ (de route laag over Wezep) hoogstwaarschijnlijk onterecht. De berekeningen voor alle routes zullen daarom opnieuw gedaan moeten worden, inclusief de MER rapportage die het gevolg is van die berekeningen. Daarnaast is er nog altijd veel onzekerheid over aantallen, hoogtes en stijfprofielen. Voor ons redenen om weer te benadrukken dat er eerst een goede herindeling van het luchtruim plaats moet vinden en er daarna pas een uitbreiding van Lelystad Airport mogelijk is.

 

HoogoverWezep reageert op brief minister

 • 4 januari 2018
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 2893
 • 0 Comments

We hebben gereageerd op de brief van de minister die zij vorige maand stuurde aan de Tweede Kamer. Je leest hier onze reactie aan de minister, een soortgelijke reactie is per e-mail verstuurd aan de leden van de vaste Kamercommissie en andere waarvan wij hopen dat ze onze vragen kunnen beantwoorden of met de juiste personen kunnen delen.

HoogoverWezep: Debat Lelystad was beschamende vertoning

 • 21 december 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 2197
 • 0 Comments

Het debat in de Tweede Kamer over Lelystad Airport heeft volgens HoogoverWezep bitter weinig opgeleverd. Het was een beschamende vertoning van de arrogantie van het ministerie om gewoon door te gaan op de bekende weg en de onwil en onmacht van een meerderheid in de Kamer om hier iets tegen te doen. De conclusie van de Ombudsman heeft dinsdagavond nog meer kracht gekregen: ‘De overheid neemt burgers niet serieus bij de uitbreiding van Lelystad Airport.’

Delegatie Elburg/Oldebroek overhandigt petitie Lelystad Airport

 • 20 december 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 1751
 • 0 Comments

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal van gemeente Elburg en burgemeester Adriaan Hoogendoorn van gemeente Oldebroek hebben dinsdagmiddag 19 december een petitie over Lelystad Airport aangeboden aan Agnes Mulder, voorzitter Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.

E-mail en brief aan Tweede Kamer: Wezep en Lelystad Airport - overlast groter dan in MER berekend

 • 19 december 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 2025
 • 0 Comments

Gisteren hebben we een e-mail en brief aan alle Tweede Kamer leden verstuurd waarin we nogmaals aandacht vragen voor de overlast die groter zal zijn dan in de MER is berekend. ook hebben we de verklaring zoals we die gezamenlijk hebben goedgekeurd op onze bijeenkomst met hen gedeeld.

Gesjoemel met cijfers: aantal slaapverstoorde lager bij groter aantal vluchten

 • 18 december 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 2101
 • 0 Comments

Door oplettende personen in onze achterban is weer gesjoemel met cijfers ontdekt. In het rapport "Deelonderzoek Geluidm MER Lelystad Airport 2014" staat het aantal slaapverstoorde personen bij royutevariant B+ bij 25.000 vluchten en bij 45.000 vluchten in een tabel. Als we daar Wezep als voorbeeld nemen staan daar bij 25.000 vluchten 513 slaapverstoorden en bij 45.000 vluchten 509 slaapverstoorden. Dus: meer vluchten geeft minder overlast?

Provincie Gelderland benadruk problematiek Wezep in motie

 • 17 december 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 2206
 • 0 Comments

De Provinciale Staten van Gelderland hebben afgelopen week een motie ingediend waarin zijn stellen dat zij een herindeling van het luchtruim willen voordat er extra vliegbewegingen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport. De  extra geluidsoverlast voor omgeving Wezep wordt hier expliciet in genoemd.

Informatiebijeenkomst een groot succes

 • 14 december 2017
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 2017
 • 0 Comments
Informatiebijeenkomst een groot succes

Met "Wezep blijf alert!" hebben we Wezep en omgeving uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 13 december. En Wezep is alert geweest! We kunnen terugkijken op een geslaagde avond met veel informatie, interessante sprekers en - met zo’n 300 belangstellenden - een gevulde zaal.

12345678910Laatste

Volg ons op social media